© Virveldans

Virveldans

Virveldans är en dansaktör och plattform för inkluderande, konstnärliga och pedagogiska dansupplevelser för alla.

Virveldans skapar och utvecklar inkluderande rum med dansupplevelser för alla och varje människa.
Vi bjuder in till en dansande resa och visar världar där fantasin och kreativiteten får flöda fram, i en prestationsfri och kravlös miljö. Genom skapande processer utforskas kroppens möjligheter till rörelse och konstnärligt uttryck.
I dessa världar sker pedagogiska möten, som vägleds av Virveldans. 
Dansens uttryck och kommunikation bygger broar och förenar. Alla och varje människa kan vara med oavsett förutsättningar och bakgrund. Vilket är utgångspunkten i Virveldans arbete. 

Virveldans vill ge möjligheten till barn och unga att tidigt få uppleva ett sammanhang i dansen. Där de får uttrycka sina individuella och unika förmågor och samtidigt bli viktiga medskapare i processen.
Vår övertygelse är att dessa tidiga möten med dansen ger upplevelser som lagras och blir en del av barnets kroppsminne. Vi vill även tro att upplevelsen stärker känslan av tillhörighet, delaktighet och meningsfullhet. 
 
I dansprojekt utforskar och levandegör Virveldans kunskapsområdet språk. Vi erbjuder språkfrämjande dansworkshops, fortbildningspaket och projektledning, samt interaktiva föreställningar för de allra yngsta och deras vuxna i sceniska rum och på bibliotek. Skapar och producerar utbildningsmaterial och föreläsningar.
Danspedagogiska koncept utvecklas även för alla barn och pedagoger så de får uppleva skapande dans, som ett nytt verktyg och språk.

Vidare så genomför Virveldans konsult- och utbildningsuppdrag mot personal inom förskola, familjecentral/öppna förskolan, elevhälsa och bibliotek. Dessa innehåller specialpedagogisk dans, metod- och verksamhetsutveckling samt dans som hälsofrämjande insats.   
 
Virveldans drivs av Sara Lidholm som är utbildad vid Balettakademien i Stockholm, Kulturama och Stockholms Musikpedagogiska Institut.
Sara har även studerat till lärare vid Lärarhögskolan Stockholm och har fördjupningsstudier inom pedagogik/specialpedagogik, utvecklingspsykologi och teater- och dansvetenskap.
Har arbetat som dans- och kulturpedagog och lärare inom förskola, skola, kulturskola, särskola och ingått i resursteam/elevhälsoteam under flera år.
Sara utbildar och föreläser kontinuerligt och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga i olika sammanhang.
 
Under flera år har Virveldans bedrivit många stora skapande förskola- och skola projekt i olika kommuner, med stöd från kulturrådet. Flertalet av dessa har resulterat i långsiktiga satsningar och spridning av den konstnärliga dansen, den har även förankrats i olika verksamheter.
 
I samverkan med och på uppdrag av Västmanlandsmusiken, Dans i Dalarna och Dans i Örebro län har Virveldans presenterat och genomfört sina danspedagogiska koncept. Detta i form av workshops och föreläsningar mot olika personalgrupper, med syftet att sprida dansen i respektive län.                             
 Den senaste tiden har Virveldans utvecklat, projektlett och genomfört omfattande dansprojekt och fortbildningsinsatser för pedagoger och barn i förskolan, Stockholms län, med ekonomiskt stöd från specialpedagogiska skolmyndigheten och Stockholm stad.   
 
Virveldans är nu aktuell med och turnerar med Den Magiska Dansväskan – En väska fylld med skapande dans, språkmagi och kreativitet! Och den interaktiva föreställningen Dansa & Språka med bebis.
Även med tillhörande föreläsningar och fortbildningsworkshops.