Konstruktioner av papper
© Jesper O.T. Andersson

Bygga med papper! med Jesper O.T. Andersson

Erbjuds från  till 

I det här projektet får eleverna utforska sin kreativitet och bygga fantastiska konstruktioner med hjälp av papper!

Beskrivning

I det här projektet får eleverna utforska sin kreativitet och bygga fantastiska konstruktioner med hjälp av papper! Deltagarna får lära sig grunderna i papperskonstruktion, från att skapa enkla modeller till att designa egna komponenter och bygga komplexa strukturer.

Vi kommer att gå igenom hur papper blir till, papprets egenskaper och hur det kan användas som byggelement och konstruktionsmaterial. Deltagarna får lära sig olika viknings- och klipptekniker för att skapa modulära komponenter i papper som kan användas som ett konstruktionsset. 

Genom praktiska övningar kommer eleverna att utveckla sin problemlösningsförmåga och kreativitet, samtidigt som de får lära sig om olika principer för att skapa strukturer och stabilitet. Projektet är utformat för att inspirera och uppmuntra barnens fantasi samtidigt som de får utforska skärningspunkten mellan konst, formgivning och ingenjörskonst på ett lustfyllt sätt.

Eleverna får samarbeta med sina klasskamrater för att bygga imponerande papperskonstruktioner och presentera sina verk för resten av gruppen.

Målsättning

Eleverna får utveckla sin problemlösningsförmåga och sin spatiala förståelse för hur tvådimensionella ytor kan omformas till tredimensionella objekt. Samtidigt får de lära sig om struktur, stabilitet och hur man kan planera för att få en konstruktion att hålla ihop. Projektet fokuserar på att utmana eleverna att hitta egna lösningar. Genom att samarbeta och experimentera får eleverna utforska några av grunderna inom formgivning och ingenjörskonst.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mitt arbete inom konst och formgivning och håller en kort presentation om papper; hur pappret uppfanns och vad vi använder papper till idag. 

Som en första övning får alla elever varsitt A4-ark som de får rulla ihop till ett rör. Dessa pappersrör samlar vi ihop till en bunt, varpå en träskiva läggs ovanpå. För att testa papprets hållfasthet får eleverna prova att gå på skivan som hålls uppe av pappersrören. Detta gör vi för att undersöka hur strukturell integritet fungerar och hur papper, och i förlängningen alla material, kan vara starka eller svaga beroende på hur de sätts ihop. 

Övningen övergår sedan i en kort demonstration av en så kallad pappersstansmaskin som jag har med mig till klassrummet. Maskinen är en slags press som kan stansa ut former i papper, som matas in i maskinen med hjälp av en handvev. Principen är densamma som i förpackningsindustrin där man använder stansar för att snabbt klippa ut pappersprofiler för bland annat pizzakartonger, mjölkpaket och skolådor. Till lektionen har jag med mig några exempel på förpackningar i papper som tillverkas på detta sätt. 

Därefter fortsätter vi med några uppgifter där eleverna får ett par enkla mallar som de kan kopiera genom att rita upp, klippa ut och repetera för att få fram komponenter som går att sätta ihop till större konstruktioner. Dessa pappersformer blir som ett slags meccano eller lego, fast i papper. Eleverna får arbeta fritt med att formge egna komponenter eller utgå från de mallar som jag har förberett. De kan bygga tillsammans eller enskilt.

När eleverna kommit igång får de som vill sätta ihop sina papperskonstruktioner till en gemensam, större konstruktion. 

Vi visar upp allt som kommit till under lektionen och reflekterar tillsammans. Vad var svårt? Vad mer kan tillverkas av papper? Går det att bygga ett hus av papper? Hur återanvänds papper?

Avslutningsvis får alla elever samla ihop allt spillpapper i klassrummet och jag visar hur det kan återvinnas till nytt papper genom att göra pappersmassa.

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
4 000 kr med Kulanpremien
Ordinarie pris 8 000 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
30 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.
Bra att veta om aktiviteten:
Lokalbehov och teknik Projektor och projektorduk, alternativt bildskärm. Bord och stolar till alla elever. Pennor, saxar och återvunnet spillpapper som kanske redan finns i klassrummet är också ett bra komplement. Jag tar med mig ett paket med A4- papper. Särskilt för detta projekt Jag kommer att ta med en stansmaskin. Den placeras på ett bord och ur maskinen kan det komma en del mindre pappersbitar som lätt sprider sig i rummet. Det är bra om det finns sopkvastar eller dammsugare tillgängliga för städning.

Så här bokar du en kulturaktivitet med Kulanpremien

 1. Anmäl dig som användare om du är ny på Kulan

  E-post: kulan@edu.stockholm.se

  Om Kulanpremien

 2. Kontakta Konstdepartementet för bokning

  E-post: bokning@konstdepartementet.se

 3. Registrera din bokning för Kulanpremien

  Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.