Konstdepartementets logga, text i blått och grönt
© Konstdepartementet

Konstdepartementet

Alla barn och unga har rätt till meningsfulla, utforskande möten med konst. Vi finns där konst och skola möts.

Konstdepartementet vill förbättra barns tillgång till bild- och formkonst i skolan genom samskapande möten med professionella konstnärer.

I mötet mellan konst och skola kan vi tillsammans utveckla den konstnärliga processen till en kraftfull form av undervisning. Vi ser hur skolelevers tillgång till konstens olika språk är beroende av enskilda lärares engagemang, och att bild- och formkonsten ofta är särskilt eftersatt i relation till andra konstformer. Samtidigt ställer samtidens digitala medier hela tiden högre krav på ungas förmåga att förstå och tolka bilder. 

Konstdepartementet är ett direkt svar på detta. Vi har åtagit oss att ge barn och unga större tillgång till konstens metoder och frågeställningar, och till de viktiga värden som uppstår i mötet mellan professionella bild- och formkonstnärer och elever. 

Vi ger stöd kring bokningar och att hitta rätt konstprojekt

Konstdepartementet erbjuder skolor stöd att boka samskapande konstprojekt, kvalitetssäkrade och framtagna för att knyta an till läroplanens mål och skolans olika ämnen och teman, efter de behov som finns på just er skola.

Vi finns med hela vägen: innan, under och efter en bokning, för att säkerställa ett givande möte mellan skolan och konstnären, där eleverna får nya perspektiv genom att skapa, fantisera och tänka fritt med konsten som verktyg.