Konstdepartementets logga
© Konstdepartementet

Konstdepartementet

Konstdepartementet utvecklar skolan som konstrum!

Konstdepartementet ger elever i skolan medskapande möten med professionella bild- och formkonstnärer. Vi tror på styrkan i att nå kunskap genom konstnärliga processer, och erbjuder samskapande konstprojekt inom hela bild- och formområdet – som knyter an till skolans olika ämnen.

Bakgrund och intention

Genom Konstdepartementet vill vi på ett radikalt sätt förbättra barns tillgång till bild- och formkonst i skolan, och samtidigt utveckla nya fält inom konsten tillsammans med professionella kulturutövare. I dagens målstyrda skola finns behov av konstnärligt arbete, både för att främja ungas visuella litteracitet, dvs att bättre förstå och tolka bilder, samt att utveckla elevernas egna visuella språk och uttryck. Konstupplevelsen kan också stödja andra läroämnen i skolan, vilket är en av utgångspunkterna för våra konstprojekt.

Vision

Konstdepartementet gör konst och konstnärligt arbete till en naturlig del av livet för alla barn och unga i Sverige! Det är ett självklart nationellt centrum för bildkonstnärers utveckling av samskapande konstprojekt.

Mål

Konstdepartementets mål är att utveckla skolan som konstrum genom att:

- Ge barn i hela landet tillgång till kvalitativa bild- och formkonstupplevelser.

- Skapa en nationell plattform där lärare och kultursamordnare enkelt kan hitta och boka spännande bild- och formkonstprojekt.

- Tillsammans med bild- och formkonstnärer skapa givande konstprojekt i hela landet till en avtalsenlig ersättning.

Bild- och formkonstens metoder – rättighet för alla barn och unga

Vi ser hur skolelevers tillgång till konstens olika språk är helt beroende av enskilda lärares egen kunskap och engagemang. Kulturupplevelser inom bild- och formkonst-fältet får därför ojämn spridning hos elever i landet. Vi vill att alla barn ska få ta del av de viktiga värden som uppstår i mötet mellan professionella bild- och formkonstnärer och elever. Tillgång till konstens metoder och frågeställningar bör bli en rättighet för alla barn och unga i Sverige.

Genom Konstdepartementet vill vi skapa en nationell infrastruktur för bild- och formkonst i skolan med målet att alla elever i hela Sverige ska få tillgång till spännande och kvalitativa bild- och formkonstupplevelser i skolan.

Projektet initierades av Konstnärscentrum öst hösten 2019 då en första pilot till digital plattform för bokning av konstprojekt togs fram. Konstdepartementet är ett projekt i samverkan mellan med fyra nationella centrumbildningar inom bild- och formkonst; Konstnärscentrum, Illustratörcentrum, Konsthantverkscentrum och Centrum för fotografi.