Ett barn spelar på två trummor
© Anna Molander

Alla kan trumma!

Erbjuds från  till 

Följ med på en trumresa! Tillsammans leker vi med musikens möjligheter.

Vi spelar på västafrikanska djembes och sjunger sånger från Sydafrika och Kenya i en trumcirkel. Tillsammans hittar vi ett gemensamt sväng och skapar musik i stunden. Att spela trumma i grupp handlar om att mötas i musiken. Vi övar på samspel, närvaro, lyhördhet, kreativitet. Alla kan delta och gör det utifrån sin egna resurser. Välkomna in i trummans värld!

Upplägg:

1. Musikkraft presenterar djemben med en kort konsert där vi spelar och sjunger.

2. Vi bildar en trumcirkel och varje elev får låna en egen djembe. Vi utforskar djemben och spelar rytmer och puls. Vi lär även ut några sånger.

3. I slutet av workshopen bildar vi en trumorkester och gör ett improvisatorisk musikstycke tillsammans.

Musikkraft tar med djembes till alla deltagare och tillsammans utforskar vi trummans värld.

Inom ramen för skapande skola kan workshopen göras vid flera tillfällen eller vid ett projekttillfälle. Den kan skräddarsys för olika målgrupper och åldrar. Vi för en dialog med skolan kring önskemål och utformning, teman och upplägg av workshopen.

Målet är att nå fram till varje individ oavsett förutsättningar och mötas genom musiken med fokus på samspel, medskapande och improvisation.

Pris: 14 000 kr för en workshop. 2000 kr för ytterligare en workshop samma dag. 20 000 kr för 4 st workshop samma dag.

Musikkraft är en musikverksamhet som drivs av Hanna Schüldt och Linda Gagnestam som båda är verksamma rytmiklärare, sångpedagoger och musikterapeuter utbildade på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Musikkraft turnerar med musikprogram, workshops och skapande skola för barn och unga där interaktiva möten i musiken står i centrum.

Extramaterial för Alla kan trumma!

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
Ordinarie pris 14 000 kr
Pris för ytterligare en aktivitet samma dag och plats:
Ordinarie pris 2 000 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
15 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.