En hand som är formad av lera
© Caroline Östberg Daniela Hedma

Skapande skola – Skapa egen dans

Erbjuds från  till 

Med kroppen som verktyg av Daniela Hedman konstnär Caroline Östberg Danskonstnär

I workshopen Med kroppen som verktyg får eleven bekanta sig med dans och rörelse i kombination med ett skulpturalt arbete. Betoning ligger på den egna kroppen som inspiration, verktyg och det egna skapandet.

Syftet är även att ge eleverna en kroppskännedom, materialkännedom samt att inspirera till ett gränsöverskridande lärande. Vi är övertygande om att kopplingar ämnen och uttryck emellan berikar och skapar ett mångfasetterat sätt att ta till sig kunskap.

Med denna fysiska workshop vill vi så ett frö hos eleverna som kan växa vidare till ett fördjupande och gränsöverskridande tänkande. Metoderna till detta är baserade på det lustfyllda och prestigelösa.

Vi kommer inledningsvis och kortfattat att muntligen presentera oss och vårt konstnärskap.

Därefter startar workshopen. Den första delen håller vi gärna igång utan pauser och diskussioner.

Vi vill låta eleverna få möjlighet att arbeta sig in i workshopen. Vi kommer arbeta både individuellt och i grupp. I mitten kommer vi att ha en paus. Efter pausen går vi djupare in i materialet lera och avslutar slutligen med ett gestaltade arbete.

Kan tillsammans med skolor forma koncept inom Skapande skola som är skräddarsydda utefter det ni vill undersöka, utforska i rörelse, bild, dans och med kroppen som instrument.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
90 minuter
Scen:
6x6 / 2
Max antal barn/elever:
15
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
90
Rivtid:
45
Bärhjälp:
Ja

Så här bokar du en kulturaktivitet med Kulanpremien

 1. Anmäl dig som användare om du är ny på Kulan

  E-post: kulan@edu.stockholm.se

  Om Kulanpremien

 2. Kontakta Caroline Östberg för bokning

  E-post: caroline.ostberg@gmail.com

  Telefon: 0702-15 15 44

 3. Registrera din bokning för Kulanpremien

  Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.