Cecilia Enholm
© Cecilia Enholm

Caroline Östberg

Koreograf, dansare och producent Skapar egna konstnärliga koncept, gärna i samarbete med andra konstnärer.

I workshopen Med kroppen som verktyg får eleven bekanta sig med dans och rörelse i kombination med ett skulpturalt arbete. Betoning ligger på den egna kroppen som inspiration och verktyg.

Syftet är att ge eleverna en kroppskännedom, materialkännedom samt att inspirera till ett gränsöverskridande lärande. Vi är övertygande om att kopplingar ämnen och uttryck emellan berikar och skapar ett mångfasetterat sätt att ta till sig kunskap.

Med denna fysiska workshop vill vi så ett frö hos eleverna som kan växa vidare till ett fördjupande och gränsöverskridande tänkande. Metoderna till detta är baserade på det lustfyllda och prestigelösa.

Vi kommer inledningsvis och kortfattat att muntligen presentera oss och vårt konstnärskap.

Därefter startar workshopen. Den första delen håller vi gärna igång utan pauser och diskussioner.

Vi vill låta eleverna få möjlighet att arbeta sig in i workshopen. Vi kommer arbeta både individuellt och i grupp. I mitten kommer vi att ha en paus. Efter pausen går vi djupare in i materialet lera och avslutar slutligen med ett gestaltade arbete.

Kan tillsammans med skolor forma koncept inom Skapande skola som är skräddarsydda utefter det ni vill undersöka, utforska i rörelse, bild, dans och med kroppen som instrument.