© Anna Molander

Välkommen in i musiken

Erbjuds från  till 

Spelverkstan där vi leker med musikens möjligheter. Vi provar nya spännande instrument, sjunger och spelar. Kan spelas utomhus!

Musikkraft erbjuder en interaktiv musikupplevelse där vi kommunicerar och möts genom musiken. Tillsammans med barnen skapar vi musik i stunden och utforskar musikens möjligheter med våra sinnen. 


Prova nya spännande instrument
Samspel och medskapande
Improvisation
Sång och rörelse
Språkstärkande
Rim och ramsor 


Alla kan delta och gör det utifrån sina egna resurser. Programmet är flexibelt och kan skräddarsys för olika målgrupper och åldrar. Dokumentation och material från spelverkstan erbjuds. Spelverkstan kan även utformas till en serie där vi möter samma grupp vid flera tillfällen för vidarutveckling och fördjupning. Antal barn/elever: 20 personer, men flexibelt beroende på ålder och lokal.


Corona-anpassning: Kan spelas utomhus. Sång och spel ute i det fria på er förskolegård.


Musikkraft kommer till er verksamhet och vi diskuterar gärna med er hur vi kan göra bokningar på bästa sätt under rådande omständigheter. Musikkraft består av Hanna Schüldt och Linda Gagnestam som båda är verksamma rytmiklärare, sångpedagoger samt musikterapeuter.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
40 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
20
Antal platser för vuxna:
0
Elkrav:
A
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
40
Rivtid:
30
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Musikkraft - Hanna Schüldt & Linda Gagnestam för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Förskola–gymnasiet

Musik, ett redskap i skolämnen och värdegrundsarbete

Musikaliska ingångar till skolämnen och värdegrundsarbete för att skapa glädje, inkluderingsarbete och stimulera lärandet.