Perk-a-fon

  • Fredrik Myhr
  • 120 minuter
  • från årskurs 3 till årskurs 6
  • Musik

Erbjuds från  till 

Musikalisk kreativ skaparverkstad för en hållbar framtid.

Ett musikaliskt kreativt projekt som belyser vikten av återvinning för att skapa en hållbar framtid. Projektet fungerar som en skaparverkstad där Fredrik tillsammans med eleverna utforskar ljud, rytmer och klanger som finns i vår vardag. Eleverna får i uppgift att samla återvunna ting som på olika sätt kan ljuda och utifrån dessa byggstenar vägleder Fredrik eleverna i en kreativ process där målet är att bygga en eller flera helt unika Perk-a-foner.


Fokus ligger på elevernas egna skapande och undersökande och målet är att uppmärksamma hur vi bättre kan återanvända saker i vår vardag för att skapa en hållbar framtid. Ett undervisningsmaterial till projektet finns framtaget av Omskaparna som drivs av Sveriges Konsumenter.


Projektet kan genomföras vid antingen 1,2 eller 3 tillfällen.


Perk-a-fon, (eng.) perc-a-phone påhittat ord sammansatt av perkussion samlingsnamn för slagverksinstrument (eng. Percussion) och telefon (eng. Phone) eller grammofon (eng. Gramophone)
Ett fantasiinstrument som kan ljuda på diverse sätt helt utifrån skaparens egna kreativa lösningar.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
15
Rivtid:
15
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Fredrik Myhr för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Förskola–gymnasiet

Musik, ett redskap i skolämnen och värdegrundsarbete

Musikaliska ingångar till skolämnen och värdegrundsarbete för att skapa glädje, inkluderingsarbete och stimulera lärandet.