Perk-a-fon
© Perk-a-fon

Fredrik Myhr

Fredrik Myhr är frilansande musiker med en rad olika spännande arbeten bakom sig.

Fredrik har under sin karriär rört sig fritt mellan flera olika konstformer men alltid med musiken i fokus.

Hans intresse för musikskapande har gjort avtryck i allt ifrån teaterföreställningar (Riksteatern, Malmö Opera mfl) till prisbelönta filmer (Sound of Noise och Music for One Apartment and Six Drummers). Fredrik har även turnerat flitigt med diverse grupper både i Skandinavien och Europa men även i USA och Asien.

Under 2022/2023 kommer Fredrik göra projektet Perk-a-fon, ett kreativt projekt som belyser vikten av återvinning för att skapa en hållbar framtid. Projektet fungerar som en skaparverkstad där Fredrik tillsammans med elever utforskar ljud, rytmer och klanger som finns i vår vardag. Eleverna får i uppgift att samla återvunna ting som på olika sätt kan ljuda och utifrån dessa byggstenar vägleder Fredrik eleverna i en kreativ process där målet är att bygga en eller flera helt unika Perk-a-foner.

Fokus ligger på elevernas egna skapande och undersökande och målet är att uppmärksamma hur vi bättre kan återanvända saker i vår vardag för att skapa en hållbar framtid.

Perk-a-fon, (eng.) perc-a-phone påhittat ord sammansatt av Perkussion samlingsnamn för slagverksinstrument (eng. Percussion) och telefon (eng. Phone) eller grammofon (eng. Gramophone)

Ett fantasiinstrument som kan ljuda på diverse sätt helt utifrån skaparens egna kreativa lösningar.