Tema

Demokrati och värdegrundsfrågor

Förslag på föreställningar, musik, utställningar, filmer och workshops som berör, informerar och stärker den demokratiska kompetensen. Allt från individ och gruppstärkande övningar till historiska nedslag och internationella utblickar.

 • Skapa och framföra texter

  Demokrati och yttrandefrihet bygger att vi låter våra röster höras. Här hittar du exempel på workshops som inspirerar och hjälper eleverna att utveckla och framföra texter.

 • Gruppstärkande övningar

  Att få eleverna att känna sig trygga är en del i skolans värdegrundsarbete. Här hittar du några exempel på aktörer och aktiviteter med gruppstärkande övningar.

 • Teater och dansföreställningar

  Ett utbud av föreställningar som engagerar och berör mänskliga rättigheter, värdegrund, beslutfattande och rättvisa.

 • Skolbio och media

  Här hittar du exempel på skolbiofilmer på tema demokrati, seminarier om propaganda, fejkade nyheter, källkritik med mera. Workshops i att göra sin röst hörd.

 • Konst och bild

  Workshops i identitetsskapande och att bli medskapare i det offentliga rummet.

 • Kroppsspråk, teater- och dansworkshops

  Här hittar du förslag på workshops om kulturella och sociala koder och hur vi förhåller oss till varandra beroende på kroppens uttryck.