Foto: Vanessa Loring

Riktlinjer för Skapande skola i Stockholms stad

Här kan du läsa om de ramar du behöver förhålla dig till när du planerar ett Skapande skola-projekt.

Konstnärliga uttryck

Du kan använda bidraget för konst- och kulturprojekt inom teater, dans, musik, cirkus, litteratur/berättande/skrivande, arkitektur, konst/bild/form, hantverk/slöjd/design, foto och film.

Insatserna som planeras ska vara ett komplement till den befintliga kulturverksamheten i skolan. Skapande skola projekt får inte ersätta undervisning inom exempelvis bild- musik- och slöjdämnet.

Samarbete med kulturaktörer

De kulturaktörer som du ska samarbeta med måste följa Kulturrådets riktlinjer för en professionell aktör. De kulturaktiviteter som syns när filtreringen "Skapande skola" är ibockad uppfyller Kulturrådets krav.

Kulturutbudet för Skapande skola

Elevernas eget skapande i fokus

Du som arbetar i en kommunal skola behöver ta hänsyn till följande när du planerar ditt projekt:

  • Elevernas eget skapande/gestaltande ska vara i fokus; de ska ges möjlighet att utforska och fördjupa sig i konstnärliga uttryck, metoder och hantverk.
  • Arbetsprocessen ska knytas till ett kunskapsområde eller tematiskt arbete.

Bidraget kan användas till inköp av exempelvis biljetter till en föreställning, utställning eller guidning på museum OM aktiviteten är en del i ett projekt där eleverna får ägna sig åt skapande/gestaltande arbete tillsammans med en professionell kulturaktör. Det är viktigt att det finns en genomtänkt koppling mellan de olika delarna i projektet.

Kulanpremien och Läsning Pågår

Om en workshop, godkänd för Skapande skola, är märkt med Kulanpremien gäller subventionen även när den bokas för Skapande skola-medel.

Läsning Pågår är ett subventionerat författarbesök som riktar sig till elever i årskurs 5, årskurs 8 och anpassad grundskola. Även denna subvention kan användas i kombination med Skapande skola-medel OM besöket innebär att eleverna får ägna sig åt skapande arbete tillsammans med författaren.

Har du frågor?

Arbetar du på en kommunal grundskola i Stockholms stad och har frågor angående Skapande skola, mejla: skapandeskola@edu.stockholm.se

Uppdaterad