En flicka tittar ner i en spegel.
Workshop i arkitektur på ArkDes

Utforska rummets ljus, ljud och rymd

Vi bor någonstans och vi är i arkitektur när vi är inomhus eller rör oss i staden. Arkitektur är också en känsla som skapas med hjälp av ljus, ljud, material och rymd. Ett bra sätt att lära sig mer är att utforska rum.

Madeléne Beckman från ArkDes förslag på övningar som du och barnen kan göra på valfri plats. Övningarna är framtagna för förskolan, men kan givetvis anpassas till alla åldrar.

En känsla av att gå i taket

Låt barnen placera plastspeglar på nästipparna och därefter gå runt i rummet. Det som är högt blir då djupt, vi trampar på lampor och väjer för nödutgångsskyltar. En hissnande känsla av att falla fritt lockar till skratt. Det är också lite lagom läskigt och en bra utgångspunkt för diskussioner om hur rummet ser ut med och utan spegel. Vad som är upp och ner. Högt och djupt.

Lyssna på rummet

Nästa utmaning blir att testa hur rummen låter. Ställ barnen i en ring framför dig. Med händerna bakom öronen räknar ni tillsammans till tre och säger samtidigt "HEJ" kort och tystnar. Försvann hejet eller finns det ett eko? Gör en snabb förflyttning till ett annat rum och så samma övning, ett, två, tre "HEJ!" Låter det lika eller är det någon skillnad? Vad kan det bero på? Kläm in er i ett trångt rum, sprider ut er i ett stort rum och prova igen.

Lukta på rummet

Doft är något vi inte så ofta pratar om men som hjälper oss att identifiera olika funktioner i staden och även platser i huset. Om du börjar med att fråga barnen vad ett visst rum luktar så blir svaret oftast: Inget. Men om du därefter frågar om det luktar som hemma så får du säkert ett bestämt - Nej tillbaka. För att göra övningen lite mer spektakulär kan du be barnen att hålla för näsan när ni går till nästa rum och så släpper ni näsorna fria och känner vad det doftar i det nya rummet. Ni kan därefter, med stängda näsor, gå vidare till ett annat rum för att lukta där. Varför luktar det som det gör? Många gånger kopplar barnen det till de material de ser att rummet är byggt av.

Reflektioner kring just material ger en bra ingång till att prata om vad hus är bygga av.

Känn på rummet

En annan rolig uppgift är att göra "frottage". Tjusigt namn och enkel uppgift. Ta ett papper och lägg det på ytan som ni ska utforska, ta en vanlig krita och dra med bredsidan av kritan över pappret. Fram träder ett mönster. En intressant iakttagelse är att ibland finns det en textur i materialet som inte ögat uppfattar och ibland kan ett material se ut att ha en struktur men "frottaget" avslöjar att ytan är slät.

Stort tack till Madeléne Beckman, intendent pedagogik/Curator Learning på ArkDes som gett oss dessa tips!

Uppdaterad