© ArkDes

ArkDes

Arkitektur, form och design finns över allt och angår oss alla.

ArkDes erbjuder olika skolprogram utifrån vår utställning Arkitektur i Sverige och våra större tillfälliga utställningar.

ArkDes kan användas som ett vidgat klassrum och skolklasser med lärare är varmt välkomna att även på egen hand besöka museet. För elever upp till nitton så går ni in gratis, både elever och medföljande vuxna.

De åldersanpassade skolprogrammen utnyttjar rummets möjligheter till fördjupningar och överblickar och innehåller så väl upplevelse som visning och eget skapande.

Gymnasiet kan även fördjupa sig i Form och förändring, Tekniken utvecklar arkitekturen, Hållbar stadsutveckling eller Stadens utveckling och framtid som diskuterar staden ur olika perspektiv.

Grundskolan kan arbeta med teman som Arkitekturens färg och form, Teknik, material och konstruktion och Staden då och nu eller serien Arkitektur x 5 som passar bra för Skapande skola projekt.

Förskolan och förskoleklasser erbjuds ett program för alla sinnen, Titta Lyssna Känn.

För särskolan skräddarsyr vi program som anpassas till elevernas behov och kunskaper.

Vi ser framemot att genomföra fler projekt inom ramen av Skapande skola så hör gärna av er.

Alla program innehåller visning och praktisk verksamhet i Studio ArkDes.

Kontakta oss via mejl visningar@arkdes.se

Välkommen till Skeppsholmen där arkitektur, form och design möts!