Foto: Louise Helmfrid
© Louise Helmfrid

Konsthall C

Konsthall C erbjuder pedagogiska konstprojekt och visningar för barn och unga.

Vi erbjuder skräddarsydda samarbeten med gymnasieskola, grundskola och förskola, med särskild inriktning på konst och samhällsfrågor. Konsthall C är en tongivande aktör inom den samhällsengagerade konsten, och en skarp röst i rättvisefrågor. Vi arbetar med konst som ofta lyfter svåra frågor, framåtblickande samhällsåskådningar och normkritiska perspektiv.

Konsthall C erbjuder visningar och workshops som på olika sätt knyter an till de utställningar vi presenterar. Vi genomför även mer djupgående projekt som ibland omfattar hundratals barn.

Vi representerar en bred grupp konstnärer med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser. Vi kan erbjuda samarbeten med filmare, fotografer, digitala konstformer och performancekonstnärer. Vi representerar även skulptörer, konstvetare, serietecknare och aktivister. Vår konstnärliga profil gör oss till en särskilt lämplig samarbetspart för den som har behov/intresse av att använda konst för att diskutera aktuella begrepp som HBTQ-frågor, dekolonialitet och globala rättvisefrågor, normkritik eller hållbarhet på ett inspirerande sätt.