Att vara kulturombud

Varmt välkommen till skolans roligaste och viktigaste uppdrag. I Kulans arbete med kultur i skolan är du den viktigaste länken. Här får du veta vad uppdraget kan innebära och du får inspirerande kulturtips som stöd i ditt uppdrag samt viktiga styrdokument.

Lisa Eklöv, Rektor på Filosofiska, om kulturombudsuppdraget

Kulturombudsuppdraget

Som kulturombud är du en förmedlare och inspiratör i kulturfrågor för dina kollegor. Kulturombudets uppdrag är inte formaliserat som exempelvis skyddsombudets uppdrag. Förutsättningarna är därför olika på varje skola. I några skolor är kulturombud med i skolans ledningsgrupp, ansvarar för samordning av Skapande skola och skolans kulturplan. Det finns inget krav på att varje skola ska skriva en kulturplan, men det är ett sätt att synliggöra uppdraget som kulturombud. Det ger också överblick över vilka satsningar som har gjorts och säkerställer att alla elever får del av kultur under skolåret.

Oavsett vilka förutsättningar du fått, är det bra att bilda en kulturgrupp på skolan så att fler kan vara delaktiga i upplägg och dela på uppdraget. Har skolan en biblioteksgrupp med elever kan den kanske utvidgas till att också omfatta kultur för att få in önskemål från eleverna.

Stöd i ditt uppdrag

  • Här på webbplatsen hittar du evenemang och kulturaktörer. Här finns också ett pedagogiskt innehåll.
  • Varje tisdag får du Kulans veckobrev där vi lyfter fram aktuella händelser.
  • Kulan anordnar flera kulturombudsträffar per termin. Syftet med träffarna är att du under trevliga former ska få ta del av kultur och höra hur kollegor arbetar med kultur i skolan. Information om träffarna publiceras på Kulan och i veckobrevet.
  • Kolla Kultur är en heldag varje höst som fokuserar på kultur i undervisningen. Under dagen varvar vi föredrag med workshops och kulturupplevelser.
  • Kulanbloggen är en plats för reflektion kring mötet mellan förskola, skola och kulturliv.
  • Kulan finns också på Facebook.

Prenumerera på Kulans veckobrev

Kulanbloggen, Pedagogblogg Stockholms stad

Kulan på Facebook

Omvärldsbevakning

Nästan alla kulturaktörer erbjuder lärarkvällar. Utbudet är stort och du får information om dem i Kulans veckobrev. Vill du vara säker på att inte missa din favorit är det bra att följa aktörernas Facebooksida. Många aktörer ordnar också lärarkvällar tillsammans.

I januari är evenemanget Skola+Museum=Sant. Olika museer turas om att vara värd. Här samlas cirka femtio museer och kulturinstitutioner i Stockholm. Du som lärare kan träffa utställare, mingla och lyssna till föredrag.

Stjärnkalaset är en utbudsdag i januari som drivs och arrangeras av Teatercentrum i samarbete med Dansistan och med stöd från Kulan.

Vill du rekognosera för att se om en viss föreställning eller utställningen passar för just din klass eller skola behöver du ibland inte betala. Kontakta aktuell kulturaktör och fråga.

Ta hjälp av tillgängliga kulturrådgivare som har överblick och är väl förtrogna med aktuella uppsättningar. Vi har dans-, cirkus- och filmkonsulenter. Dessutom finns Teatercentrum, Författarcentrum, Centrum för dramatik, Länsmusiken, Konstnärscentrum Öst och Musikcentrum Öst. Kontaktuppgifter till kulturrådgivare finns under respektive konstform.

Kulturplaner

Det finns bra stöd att ta fram kulturplaner för skolan. Här har vi samlat lokala kulturplaner och Stockholms stads program för barn- och ungdomskultur: Kultur i ögonhöjd.

Kultur i ögonhöjd och andra kulturplaner 

Samarbeta

För att ge kultursatsningar extra tyngd kan det vara bra att bygga vidare på redan existerande projekt som till exempel Läsning pågår och Skapande skola. Då blir ett + ett mer än två.

Boka kulturaktiviteter

Som kulturombud blir du inte automatiskt ansvarig för att boka teaterföreställningar eller andra kulturaktiviteter. Det kan vara någon annan på skolan eller förskolan som ordnar med detta.

De aktiviteter som du hittar här på Kulan bokar du direkt hos kulturaktören. (Du hittar kontaktuppgifter på alla aktiviteter.) Många aktiviteter har ett lägre pris tack vare Kulanpremien.

Alla aktiviteter på Kulan

Alla aktiviteter som har Kulanpremien

Så här tar du del av Kulanpremien

Tips från andra kulturombud

Så här arbetar några kulturombud:

Lisa Eklöv, Kärrtorps gymnasium, berättar om Kulturombudsuppdraget, Kulans kanal på YouTube

Lars Håkan Larsson, Höglandsskolan, tipsar om hur du kan för- och efterarbeta en kulturupplevelse, Kulanbloggen


Vi på Kulan ser fram emot att träffa dig på kulturträffar och digitalt.


Varmt och stort lycka till i ditt uppdrag!

Uppdaterad