Två personer deltar i en workshop i en idrottssal
© Pantomimteatern

Workshop med Pantomimteatern

 • Pantomimteatern
 • 60 minuter
 • Från förskoleklass till årskurs 9
 • Teater
 • Teater

Erbjuds från  till 

I våra workshops står kroppen i fokus, och de medverkande får möjlighet att undersöka kroppsspråkets betydelse och hur vi förhåller våra kroppar gentemot varandra.

Pantomimteatern har lång erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med att använda kroppen och rörelsen som uttrycksmedel. Alla workshops går att tillämpa för alla åldrar från 6 år. I våra workshops står kroppen i fokus, och de medverkande möjlighet att undersöka kroppsspråkets betydelse och hur vi förhåller våra kroppar gentemot varandra. Kroppsspråket är något vi alla använder varje dag och ibland är det tydligt, ibland inte.

Kroppen kommunicerar oavsett vårt medvetna ordval och kroppen uttrycker sig även när vi inte tänker på det. När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet blir det talade språket, social status och bakgrund sekundära. Övningarna berör områden såsom kommunikation, tillit, trygghet och självkänsla. 

Vi utgår från tre olika teman (Vänskap & integration, Kroppsspråk & samtycke samt Mim & teater) och anpassar alltid innehållet utifrån skolan eller gruppens behov eller önskemål. 

Våra workshops kan endast bokas med Kulanpremien om de bokas tillsammans med en av våra föreställningar.

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
4 000 kr med Kulanpremien
Ordinarie pris 8 000 kr
Pris för ytterligare en aktivitet samma dag och plats:
4 000 kr med Kulanpremien
Ordinarie pris 8 000 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
15 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.

Så här bokar du en kulturaktivitet med Kulanpremien

 1. Anmäl dig som användare om du är ny på Kulan

  E-post: kulan@edu.stockholm.se

  Om Kulanpremien

 2. Kontakta Pantomimteatern för bokning

  E-post: info@pantomimteatern.se

  Telefon: 08-31 54 64

 3. Registrera din bokning för Kulanpremien

  Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.