Bild på träd och snö med texten
© Fanzingo 2023

Visual Poem

  • Fanzingo
  • 360 minuter
  • Från årskurs 3 till gymnasiet
  • Film
  • Litteratur och berättande

Erbjuds från  till 

I Visual Poem-workshopen får elever bildsätta en dikt, vilket gör att den blir mer levande. Workshopen stärker dessutom elevers analytiska och kreativa förmåga både inom rörlig bild och text!

Fanzingo börjar passet med en inspirerande introduktion i filmskapande och filmberättandes grunder, bildsymbolik och gestaltning. Det gör vi främst genom att visa olika filmklipp, exempelfilmer och genom att göra en del praktiska övningar. Vi analyserar även fem dikter ihop.

Sedan delas klassen in i 4 -5 grupper för att skapa en kortare ”Visual Poem”-film. Teamen kommer få skapa korta filmer och gestalta en dikt med rörliga bilder. Dikten spelas in som en voice over, med hjälp av mikrofoner. Passar utmärkt att kombinera detta koncept som en del av ämnena bild och svenska.

I konceptet Visual Poem får eleverna lära sig: 

• Filmberättandets grunder
• Hur man kan arbeta med olika berättarkomponenter
• Bildutsnitt/Vinklar/Kamerarörelser
• Hur man kan arbeta med symbolik i bildberättande
• Manusidé/Bildmanus
• Filma med en iPad/Rollerna i en inspelning
• Redigering/Ljudläggning i iMovie

 

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
Ordinarie pris 11 500 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
30 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.
Bra att veta om aktiviteten:
Fanzingo tar med all teknik som behövs. I klassrummet behöver det finnas en projektor. Till redigeringen är det bra om grupprum kan bokas.

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.