Bild på ett hus och en skylt där det står Fanzingo
© Fanzingo

Fanzingo

Fanzingo erbjuder flera spännande och kreativa workshops inom det filmpedagogiska området.

Fanzingos pedagogiska koncept bygger på skaparlust, samarbete, reflektion och kreativitet. Vår erfarenhet av Skapande skola är stor och vi möter ca 1500 elever per läsår. Alla våra filmpedagoger är etablerade filmare/filmkonstnärer. Med Fanzingo ges elever möjlighet att använda film som uttryck och verktyg. Vi kan självklart skräddarsy filmpedagogiska koncept utifrån era önskemål och teman. Kontakta oss så arbetar vi fram ett passande tema och koncept efter er skolas behov.

Skapande skola med Fanzingo

Fanzingo erbjuder flera workshops inom ramen för Skapande Skola. Läs mer om våra koncept här: https://www.fanzingo.se/fanzingo-i-skolan/