rörelse och film=dansfilm
© Helene Berg

Rörelse och film = dansfilm

 • Create Motion
 • 210 minuter
 • Från årskurs 4 till årskurs 9
 • Film
 • Dans

Erbjuds från  till 

Under en dag får eleverna lära sig hur de kan skapa dansfilm. Från idé till genomförande och presentation.

Vi skapar korta dansfilmer som innehåller rörelse i olika former, som rörelse av objekt, rörelse i naturen och rörelser med kroppen. De filmade rörelse sekvenserna redigeras och ljudläggs till konstnärliga filmer som blir cirka 1-2 min långa. Vi träffar en klass under en dag och eleverna arbetar i små grupper om 2 till 3 personer i varje grupp.

Upplägg:
Dansare Amanda och filmare Helene kommer till skolan och under en dag skapar vi dansfilm med fokus på rörelse. Vi utforskar hur vi kan skapa rörelser utifrån en specifik plats (skolgården) och hur vi filmiskt kan fånga rörelser på olika sätt, till exempel genom närbilder, fågelperspektiv, olika kameraåkingar eller att spela filmen baklänges.

Dagen delas in i 3 olika workshops

1. Längd 60 min.
Presentation och introduktion till dansfilm. Vi inleder med att titta på exempel av dansfilmer med fokus på dans och objekt i rörelse i olika miljöer. Vi går igenom hur man kan använda verktyg som utsnitt och perspektiv och går igenom de appar vi kommer att använda. Första workshopen avslutas med att eleverna i mindre grupper får provfilma utifrån givna uppdrag.

2. Längd 60 min.
Eleverna arbetar med att samla material till sina dansfilmer. De arbetar i mindre grupper och filmar framförallt utomhus.

3. Längd 90 min.
Genomgång av programmet iMovie och tips på hur man kan klippa i rörelse. Därefter klipper eleverna sina egna dansfilmer, ljudlägger och ger filmerna en titel. Dagen avslutas med att vi tittar på filmerna.

Teknik:
Skolan tillhandahåller så många ipads att eleverna kan arbeta i mindre grupper. Apparna som vi använder heter iMovie och Reverser (kostnad 10 kronor). Till workshop 1 och 3 behövs ett klassrum med projektor.

Vi förhåller oss till, i dagsläget givna riktlinjer. En stor del av dagen är vi utomhus.

Extramaterial för Rörelse och film = dansfilm

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
6 500 kr med Kulanpremien
Ordinarie pris 13 000 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
30 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.

Så här bokar du en kulturaktivitet med Kulanpremien

 1. Anmäl dig som användare om du är ny på Kulan

  E-post: kulan@edu.stockholm.se

  Om Kulanpremien

 2. Kontakta Create Motion för bokning

  E-post: helene.berg@createmotion.se

  Telefon: 0708-28 72 55

 3. Registrera din bokning för Kulanpremien

  Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.