En man visar upp en skrivbok.
© 20TAL

Poesifabriken

Erbjuds från  till 

I en vanlig fabrik tillverkas saker som ser precis likadana ut. I Poesifabriken skapas en mycket större värld med många olika sorters dikter!

I Poesifabriken utforskar vi tillsammans poesin. Vi tror starkt på fantasins och poesins möjligheter och arbetar aktivt för att alla barn och och unga, oberoende av bakgrund och erfarenhet, ska få chansen att odla språkfärdigheter och intresse för det skrivna ordet. Varje workshop leds av erfarna och engagerade poesipedagoger, vilka är verksamma som poeter och inom det litterära fältet. 

Upplägg

Varje workshop utformas unikt och kan utgå från önskat tema eller särskilda behov. Vi har arbetat utifrån teman som "Plast i haven" och "Vänskap". Ibland fortsätter vi på något som klassen tidigare har arbetat med eller verkar ämnesöverskridande. Till exempel har en klass som arbetat med pratbubblor och dialoger fortsatt med det temat i Poesifabriken, en annan klass fick på bildlektionen göra kollage till dikterna de skrivit under workshoppen. Poesifabriken har även deltagit i skolors temadagar med anpassade workshoppar. Det finns också utrymme för att utforska frågor och funderingar och låta det ta plats i dikterna. 

Tyngdpunkten ligger i de praktiska skrivövningarna där vi låter eleverna upptäcka sitt språk på det prestigelösa, experimenterande och personliga vis som utmärker Poesifabriken. Vi har arbetat fram flera olika övningar som uppmuntrar och inspirerar eleverna till att våga tro på sin egen förmåga. 

Vi läser också flera typer av dikter av författare med olika bakgrunder och diskuterar poesin. Sedan undersöker vi flera företelser, till exempel om en bild är en dikt och om en musiker är en poet? 

Vi avslutar med att eleverna, om de vill, läser upp sina dikter. Vi ger även skrivtips för att uppmuntra fortsatt skrivande. 

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
3 500 kr med Kulanpremien
Ordinarie pris 7 000 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
30 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.
Bra att veta om aktiviteten:
Tillgänglighet: Vi möter eleverna i deras egna klassrum och de elever som behöver använder de hjälpmedel de vanligtvis använder. Varje workshop planeras utifrån elevernas förutsättningar. Våra poesipedagoger har arbetat med elever med NPF-diagnoser, med hörselklasser och med klasser i anpassad skola.

Så här bokar du en kulturaktivitet med Kulanpremien

 1. Anmäl dig som användare om du är ny på Kulan

  E-post: kulan@edu.stockholm.se

  Om Kulanpremien

 2. Kontakta 20TAL – Poesifabriken för bokning

  E-post: poesifabriken@20tal.se

  Telefon: 073-098 13 63

 3. Registrera din bokning för Kulanpremien

  Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.