Elever som fotograferar
© Anna Ledin Wirén

Platsen och vi - ett fotomaraton

Erbjuds från  till 

En fotoworkshop som introducerar ljus, komposition och innehåll. Vi utgår från området vi befinner oss i tillsammans och skapar bilder på givna teman.

Vi utgår från där vi står här och nu. Hur är platsen i förhållande till mig själv, till gruppen (klassen), till samhället i stort? Vad sägs om platsen utifrån de olika perspektiven? Vi undersöker, och skapar med fotografisk bild som uttryck.

Grupper om 2-4 personer arbetar tillsammans. Vid slutet av workshopen tittar vi på bilderna och analyserar sedan fotografierna utifrån bildanalysens grunder.

Syftet med workshopen är att stärka de ungas förmåga att använda bild som en kreativ skapandeprocess för att kommunicera och den digitala tekniken som ett av flera verktyg för att uttrycka sig.

Teknik: iPads, smartphones.

Jag pratar gärna ihop mig med dig som pedagog så att vi hittar det bästa sättet att arbeta. Workshopen går att anpassa till olika åldersgrupper.

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
Ordinarie pris 6 000 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
30 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.