Elever som fotograferar
© Anna Ledin Wirén

Anna Ledin Wirén

Fotograf Anna Ledin Wirén gör workshops där platsen liksom individen kan vara utgångspunkten för skapandet.

Anna Ledin Wirén är fotograf och arbetar framförallt med människor. Hennes egna projekt och uppdrag inriktar sig ofta på mänskliga rättigheter, integration, jämställdhet och genus. Hon arbetar både med stillbild och rörlig bild och involverar analog och digital teknik beroende på projekt. Anna vill genom fotografi vara med och undersöka och påverka bildspråket i dagens medieutbud. Hon har lång erfarenhet som mediepedagog, och har under många år arbetat som gymnasielärare vid sidan av jobbet som fotograf. Anna har lärarlegitimation i Fotografisk bild 1- 4, Digitalt skapande 1- 2, Medieproduktion 1- 2 samt i Estetisk och Visuell kommunikation men arbetar lika gärna med grundskolans lägre årskurser.