Två elever skriver
© Foto: Linnea Ronström

P som i poesi

Erbjuds från  till 

I P som poesi får fjärdeklassare besök av en poet i klassrummet. Tillsammans med poeten får de möjlighet att läsa, utforska, tolka och skriva poesi vid två tillfällen.

Under våren 2024 startar vi ett nytt läsfrämjande projekt med fokus på poesi. I P som poesi erbjuder vi fjärdeklassare att få besök av en poet i klassrummet och tillsammans läsa, utforska, tolka och skriva poesi vid två tillfällen. Målsättningen är att lärare och elever som deltar i projektet ska närma sig poesin på ett lekfullt och prestigelöst sätt. Projektet vänder sig till skolor i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm, Uppsala och Örebro. Författarbesöken genomförs under hösten 2024.

Medverkande poeter är Athena Farrokhzad, Anna Hallberg, Nioosha Shams, Erik Lindman Mata, Amer Sarsour, Agnes Gerner, Petter Lindgren och Lizette Romero Niknami.

Varför poesi i klassrummet?

Med hjälp av poesin kan klassen närma sig många frågor som berör eleverna, alltifrån klimatkris, naturen och demokrati till språk, läsning och skrivande. Poesin ger eleverna möjlighet att laborera med språk, ord, fraser, meningsuppbyggnad och bildspråk på ett unikt sätt. Genom att leka med språket på ett tillåtande sätt kan vi få syn på, och prata om, hur det fungerar. Här får man bryta mot språkriktighet – det finns inget rätt eller fel. Detta kan inge eleverna självförtroende och mod att våga samtala om och skriva egen poesi på ett sätt som annan litteratur inte ger möjlighet till.

Upplägg

Varje klass som deltar kommer att få två workshops av en poet:

Workshop 1: Poeten kommer tillsammans med eleverna att utforska poesi och dess möjligheter. Vad är poesi egentligen? Vad gör den med oss? Kan vem som helst bli poet? Eleverna får prova på att högläsa dikter, läsa tyst för sig själva, lyssna på poesi, göra skrivövningar tillsammans m.m. Sedan får eleverna i uppdrag att skriva en egen dikt till nästa workshopstillfälle.

Workshop 2: Eleverna får möjlighet att läsa upp sina dikter och samtala kring dem tillsammans med poeten.

I projektet ingår några av Sveriges främsta poeter. Samtliga åtta är medlemmar i Författarcentrum Öst och har erfarenhet av att undervisa i litteratur och möta elever. Vi kommer att presentera dem inom kort.

Kostnad

Skolan betalar en anmälningsavgift på 1400 kr för båda workshopen. Författarcentrum Öst står för författarens arvode och eventuell resa och logi. Anmälningsavgiften betalas i samband med bokningen.

P som i poesi genomförs med stöd från Kulturrådet, Svenska Akademien och Lia och Erik von Sydows stiftelse.

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
Ordinarie pris 1 400 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
30 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.