Annika Meijer besöker en skolklass.
© Författarcentrum Öst

Författarcentrum / Författarförmedlingen

Du kan boka författare till författarbesök i skolan och skrivarverkstäder.

Genom möten med författare, som berättar om skrivande och läsning, kan man väcka elevernas läslust, inspirera till eget skrivande samt utveckla språk, tänkande och fantasi. Författarna kan hålla inspirerande seminarier och workshops om historieberättande, om textarbete.

Eleverna kan få hjälp att träna på och reflektera över sitt eget skrivande och enskilt eller i grupp producera texter som i slutändan kan utmynna i filmmanus, dramatiseringar, antologier med mera.

Författare kan också erbjuda fortbildning och studiedagar för lärare och annan skolpersonal. Det kan bland annat handla om workshops i eget skrivande, verktyg för att arbeta med elevernas språk, fördjupning i bilderböckernas samspel mellan text och bild, tips om hur man arbetar med läs-och skrivsvårigheter eller hjälp med att hitta skolans egen berättelse.

Vi förmedlar författare som skriver i alla genrer och för alla åldersgrupper, såväl skönlitterärt som facklitterärt. På vår förmedlingshemsida finns presentationer av mer än 2000 författare. På hemsidan kan du också registrera dig som arrangör och göra en bokningsförfrågan.

Förmedlingens service kostar inget, skolan betalar endast för författarens arvode, resor och liknande omkostnader.

Verksamheten stöds av Statens Kulturråd.