En målning tar form
© Streetcorner

Medskapande konst i elevernas livsmiljöer

 • Streetcorner
 • 480 minuter
 • Från 5 år till gymnasiet
 • Konst och bild
 • Konst och bild

Erbjuds från  till 

Låt era elever vara med och upptäcka sin kreativitet samtidigt som de bygger gemenskap och delaktighet på sin skola genom en kollektiv mural/ graffiti målning.

Streetcorner erbjuder skolor två beprövade metoder kallade Trust the Process och Spark the Process där vi guidar eleverna genom en lekfull och utmanande process för att skapa fantasifulla konstverk i deras skola eller närmiljö. 

Trust the process 

Metoden genomförs i följande steg:  

 • Skissa och rita - Eleverna turas om att på kort tid rita av varandra eller motiv som valts ut (exempelvis tema som skolan arbetar med). Tillsammans får de sedan skissa upp utvalda teckningar stort på väggen. 
 • Måla och fylla i - Eleverna målar och fyller i fälten på det som skissats upp med olika färger. De får möjlighet att utforska färgval och nyanser. 
 • Linjer och finish - Som kronan på verket uppmanar vi eleverna att göra knivskarpa linjer runt de olika formerna som har vuxit fram.

Spark the process 

Metoden genomförs i följande steg: 

 • Förberedande dialog: Eleverna får fylla i ett formulär där de diskuterar och uttrycker sina önskemål om vad de vill se på skolans väggar. Genom olika värdeord, färger, känslor och konstnärliga uttryck så ger vi eleverna guidning i att komma framåt samtidigt som de är med och formar verket från grunden.
 • Skiss och konstnärlig planering: Med elevernas formulärsvar som grund skapar vi en skiss i dialog med eleverna och eventuellt med hjälp av en arbetsgrupp från skolan som speglar elevernas önskemål och tankar. Skissen fungerar som utgångsläge för att visualisera det kommande konstverket.
 • Konstnärligt genomförande: Streetcorners erfarna konstnärer förvandlar skissen till en imponerande muralmålning tillsammans med eleverna. Under detta steg involveras eleverna genom att exempelvis måla bakgrund och fylla i ytor samtidigt som våra konstnärer arbetar med detaljerna och den konstnärliga finishen.

Fokus under processerna är sammanfattningsvis både på kreativitet och konstnärliga färdigheter men även samarbete och gemenskap. Som förberedelse behöver skolan, i dialog med fastighetsägaren, se över vilken yta som gynnas av konst. Det kan med fördel ske i en dialog med skoleleverna för att skapa ytterligare delaktighet och inkludering. Det kan vara ett uppehållsrum, en korridor eller trappuppgång, eller väggar utanför eller i anslutning till skolan. Oavsett kommer konstverket ge en visuellt inspirerande och unik skolmiljö. 

Lärdomar för eleverna: 

 • Konstnärlig uttrycksförmåga och tekniker. Ökad förståelse för hur färg, form, ytor och linjer samverkar i en bild.  
 • Utveckla kreativt tänkande, samarbete och problemlösningsförmåga 
 • Samarbete och kommunikation med kamrater 
 • Inkludering och delaktighet i skolans utformning av gestaltning i sin egen skolmiljö.

Låt era elever upptäcka kraften i sitt eget skapande! Tillsammans utvecklar vi ett samarbete som passar er skola! 

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
Ordinarie pris kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
420 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.
Bra att veta om aktiviteten:
Aktivitetens längd anpassas till beställarens önskemål. Ofta 2-3 dagar från workshop till färdig väggmålning utförd av flera professionella konstnärer.

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.