Elever i full fart att måla sin skola
© Streetcorner.se

Streetcorner

Medskapande konst i elevers livsmiljöer

Streetcorner skapar konst och kultur tillsammans med barn och unga i skolmiljön i en medskapande process som handlar både om det konstnärliga och estetiska lärandet och demokrati.

Medskapande sker i en process som består av två olika metoder - “Trust the process” respektive “Spark the process”. Båda metoderna ger barn, unga och lärare verktyg att arbeta vidare med i skolan och stärker såväl demokrati som lärandeprocesser. Metoderna involverar eleverna från idé och skiss till praktiskt genomförande och knyter an till läroplanen (Lgr22) och kursplanerna för bild, historia respektive samhällskunskap.

Projekten anpassas utifrån skolans behov och önskemål och beroende på antalet klasser och elever sker arbetet på skolan från tre dagar och uppåt.

Streetcorner-teamet

Vårt team består av konstpedagoger, projektledare, konstnärer inom urbankonst och socionomer. Våra spetskompetenser är muralmåleri, Street art, graffiti, akvarell, fotografi, porträttmåleri och projektledning inom urban kultur.

Kortfattat

❖ Medskapande processer som resulterar i konstnärliga uttryck i skolans lokaler eller utemiljön kring skolan

❖ Inspirerande workshops som lyfter aktuella ämnen och stärker elevernas självkänsla och gruppdynamik, genom att de påverkar sin direkta närmiljö kollektivt

❖ Ökar trygghet, identitet, ansvarskänsla och samhörighet genom roliga, kreativa och demokratistärkande processer där alla kan bidra utan tidigare erfarenheter

❖ Tidseffektivt och små arbetsresurser för stor effekt