Utdrag ur konstfilmen Color Neutral.
© Jennifer Reeves

Konstfilm på tema

 • Nikolina Gillgren
 • 300 minuter
 • Från förskoleklass till gymnasiet
 • Film
 • Konst och bild

Erbjuds från  till 

En workshop som undersöker vad konstfilm kan vara utifrån elevernas tolkningar och som lyfter fram deras eget skapande. Låt elevernas tankar skapa idéer till konstverk!

Konstfilm (experimentell film) har funnits parallellt med vanlig spelfilm sedan 1920-talet. Experimentell film kommer från konstvärlden, vars syfte är att ständigt utveckla och utforska filmens möjligheter.

I konstfilm förenas traditioner och praxis från både film- och konstfältet. Med konstfilm menas all rörlig bild som görs på ett sätt som avviker från de konventioner och traditioner vi är vana med. Konstfilm är inte nödvändigtvis kopplat med berättartekniker eller sätt som vi känner till, utan strävar efter att ifrågasätta och skapa nytt. Många konstfilmer är uppbyggda utan en berättelse med konkret början och slut. De är ofta gjorda utifrån personligt uttryck, social kritik och kreativ frihet. Exempelvis genom att uppmärksamma estetiken, de iögonfallande visuella effekterna, eller använder humor för att göra en satirisk poäng. Många konstfilmer prövar gränserna för vår egen identitet, vänder upp och ner på upplevelsen av tid och rum. Filmerna undersöker filmmediets möjligheter och rymmer en väv av referenser – mellan film och teaterscen, måleri och dikt, fiktion och dokumentär. Konstfilmens inverkan kan framkomma i traditionella spelfilmer, animationer, i musikvideos eller reklamfilmer.

Upplägg

Vi börjar med en introduktion där eleverna får lära sig mer om hur man med olika berättarverktyg och med uppbruten dramaturgi kan skapa en filmisk värld utifrån en känsla eller ett tema. Vi tittar på exempel av filmer som innehåller det abstrakta och associativa formulerandet av ord och gestaltandet av rörliga bilder och ljudkulisser. Såsom t.ex. Den Andalusiska hunden av Salvador Dalí och Luis Buñuel, The Sleep av Andy Warhol, öppningssekvensen i Persona av Ingmar Bergman. För de äldre eleverna kanske vi tittar på filmer av David Lynch, Alejandro Jodorowsky, Pippilotti Rist. Medan de yngre årskurserna tittar på Diagonalsymfonin av Viking Eggeling eller En dag i staden av Pontus Hultén och Hans Nordenström (valet av vilka konstfilmer vi tittar på kommer variera stort efter lärarens önskemål gällande workshopen, inriktning på tema samt årskurs).

Jag varvar korta övningar och filmklipp på ett roligt och pedagogiskt sätt och för att ge en tydlig förståelse hur man berättar med konstfilm. Vi utgår från ett känt filmkonstverk, eleverna formulerar tankar och känslor som verket ger upphov till, de skriver ner sina idéer i en enda mening och får sedan utifrån känslan skapa egna filmkonstverk som ska förmedla det de vill berätta.
Därefter är det dags att arbeta kreativt och praktiskt. Indelade i grupper får eleverna skriva en idé utifrån ett bestämt tema/känsla, göra bildmanus och förbereda sig inför inspelning. Eleverna filmar och redigerar klart sina filmer på egen hand, medan filmpedagog och ansvarig lärare cirkulerar och ger stöd i deras eget skapande utan att veta vad slutresultatet ska bli. Det är processen, elevernas egna associationer och undersökandet av vad konstfilm kan vara genom bild, ljud, musik som är dagens fokus. Ett filmprojekt är ett kollektivt arbete där eleverna får utvecklas i att samarbete och jobba tillsammans i grupp. Dagen avslutas med en gemensam filmpremiär, vi samtalar om konstfilmerna eleverna har gjort och eleverna får också formulera sig kring skapandeprocessen, samt diskutera och kritiskt granska.

En workshop sker generellt under en dag per klass men jag är flexibel att utforma paket efter era önskemål och förutsättningar. Tillsammans med er lärare planerar jag projektet och bestämmer tema, bokar in dag och vilken teknik ni önskar använda.

Ett förslag till dig som är lärare i t.ex. svenska är att du samarbetar med musik- och bildläraren i ett gemensamt konstprojekt. Ni som lärare kan låta eleverna utgå ifrån en text, en dikt, en sång, ett ljud eller en ambiens, en konstfilm, en tavla, ett fotografi –allt med konstnärlig grund som sedan eleverna får tolka och göra egna konstfilmer utifrån.

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
4 250 kr med Kulanpremien
Ordinarie pris 8 500 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
30 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.
Bra att veta om aktiviteten:
Arvodet är enligt KLYS och Fackförbundet Scen & Films rekommendationer för uppdrag i skola. https://klys.se/arvodesrekommendationer/

Så här bokar du en kulturaktivitet med Kulanpremien

 1. Anmäl dig som användare om du är ny på Kulan

  E-post: kulan@edu.stockholm.se

  Om Kulanpremien

 2. Kontakta Nikolina Gillgren för bokning

  E-post: nikolinagillgren@icloud.com

  Telefon: 0735513656

 3. Registrera din bokning för Kulanpremien

  Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.