En pojke berättar och slår ut med armarna, en lyssnare hör skrattande på.
© Mats Rehnman

Berättarkurs för elever

  • Fabula Storytelling
  • 120 minuter
  • Från årskurs 1 till gymnasiet
  • Litteratur och berättande
  • Teater

Erbjuds från  till 

Låt eleverna träna sitt muntliga berättande – en av människans äldsta konstformer.

 

Barn och unga som tränas i berättande utvecklar sitt språk och sin självkänsla. Den som har en bra historia vågar ta plats och uttrycka sig inför gruppen. 

Kursen ger er: - Berättarövningar som sätter fart på gruppen och gör kursen rolig och trygg. - Teori om berättelser och praktisk träning av berättarteknik. Vad innehåller en berättelse? Vad får lyssnarna på kroken? Vi delar med oss av retoriska grepp och berättarknep! 

När barn och unga lyssnar till eller övar en berättelse bygger de omedvetet upp det som kallas literacy: den (skrift)språkliga kulturen som helhet. Det blir lättare för dem att hantera läs- och skrivinlärning. Att öva upp förmågan att fånga en publik med en historia stärker självkänslan. Att förvalta sina möjligheter, att positivt bidra till gemenskapen får människan att växa. Att berätta och uppmuntra berättande är att säga: Jag är värd att bli lyssnad på. Jag är beredd att lyssna på dig.

Innehåll: Lära in en enkel saga. Improvisera historier. Konsten att bli en bra lyssnare. Hur man ger respons. Konsten att stå på en scen. Bra tricks för att vinna publiken. Längd: Ca 2 timmar. Lokal: Vanligt klassrum. Antal elever per grupp: Upp till 30.

Peter Hagberg, Ida Junker och Dominic Kelly är etablerade berättare sedan många år tillbaka. De har haft tusentals barn, unga och vuxna i berättarworkshop genom åren. 

Dominic Kelly gör även Berättarkurs för elever på engelska.

 

 

 

 

Extramaterial för Berättarkurs för elever

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
Ordinarie pris 9 000 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
30 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.