© Fabula Storytelling

Fabula Storytelling

Fabula Storytelling ger berättarföreställningar för alla åldrar.

Fabulas berättare har årtiondens erfarenhet som scenberättare, pedagoger, workshopledare och föredragshållare. Vi producerar föreställningar, leder workshops och utbildningar. Våra berättare har gränslös repertoar av sagor, livshistorier, myter, skrönor som vi framträder med på skolor och förskolor runt om i Sverige.
Vi driver scenerna Fabula Berättarscen och Storydox. Fabulascenen ger program första tisdagen i varje månad. Vi hjälper till som konsulter i organisationer och coachar enskilda som vill förbättra sin talarkonst. Vi samarbetar med ledande internationella storytellers och organisationer både här och runt Europa.
Fabula ägs och styrs av berättarna Ida Junker och Peter Hagberg. Vi har vårt kontor i Vasaparken i Stockholm.

Vi ställer inte in – vi flyttar ut! Föreställningar på skolgården

För att undvika smittspridning erbjuder vi nu utomhusföreställningar! Ta med eleverna ut på skolgården eller närliggande grönområde. Där möter de Berättaren och får ta del av en av våra föreställningar. Berättelserna tar oss med på en resa där vi färdas säkert tillsammans runt världens alla hörn. Även våra populära berättarrazzior går att anpassa och schemalägga utomhus.

Vi diskuterar gärna med skolor och kulturarrangörer angående hur vi kan göra bokningar på bästa sätt under rådande omständigheter. Kontakta oss så så försöker vi hitta en lösning!

Skapande skola med Fabula Storytelling

Vi erbjuder Storytelling, eller muntligt berättande, till exempel genom våra berättarkurser för elever. 

Professioner inom gruppen
Vi är professionella scenberättare. Inom gruppen finns också berättare med dubbla professioner, som till exempel en illustratör, en författare, en radiojournalist/dramatiker och högskolelärare, en levande verkstadpedagog, en skådespelare och flera projektledare. 

Spetskompetens
Som berättare har vi spetskompetens inom historia och kulturarv, som t.ex. kunskap om olika kulturers berättelser genom tiderna – från Gilgamesheposet (världens äldsta bevarade berättelse), till folksagor från flera världsdelar, myter och epos och moderna legender och skrönor. Vi har kompetens i research för att hitta berättelser på ett givet tema och egna register som underlättar det arbetet. Vi har också kompetens i att forma och bygga berättelser utifrån dokumentärt material, och utifrån fiktion. 

Inom kompaniet ryms spetskompetens inom t.ex. nordisk och grekisk mytologi, queera berättelser från flera världsdelar, spökhistorier, japanska skräckberättelser och expertis om vissa historiska personer, som Alfred Nobel och Carl von Linné.

Exempel på upplägg
På Fabulas berättarkurs får eleverna både improvisera fram nya historier och öva på traditionella berättelser från hela världen. Kursledaren gör alltid ett kortare scenframträdande i klassrummet, så att eleverna får en förståelse för konstformen och inspiration i sitt eget berättande. I ett Skapande Skolaprojekt kommer vi gärna ut till skolan och träffar samma klasser under flera tillfällen. Då får eleverna öva sitt berättande i flera steg och får inom gruppen lära sig mängder av historier. De barn och unga som övar sig i muntligt berättande vågar ta plats och uttrycka sig inför grupper. Målet i ett sådant projekt kan vara att eleverna får ”berätta upp” för yngre årskurser vilket brukar bli väldigt uppskattat av både publik och de nya unga berättarna. Våra workshops innehåller mycket lek, skratt och glädje. Inte minst får eleverna öva sig i konsten att lyssna uppmärksamt och intresserat på varandra.

Vi är flexibla och skräddarsyr gärna Skapande skola-projekt i samarbete med skolorna. En del skolor vill arbeta med ett specifikt tema. Då kan Fabula hitta berättelser som belyser temat och låta eleverna lära sig dessa. Historierna blir utgångspunkt för diskussioner inom gruppen och öppnar för nya infallsvinklar. Fabula kan också arbeta med historier från en specifik kultur eller tidsepok.

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Barn och unga som tränas i berättande utvecklar sitt språk och sin självkänsla stärker sin identitet.

Referenser och goda exempel
På Hjulsta grundskola fick elever i årskurs 4 gå två berättarworkshops med Ida Junker och Peter Hagberg från berättarkompaniet Fabula Storytelling. Eleverna slet verkligen med sina berättelser och det var många som var nervösa inför att ställa sig framför sina kamrater och berätta historierna. Men när projektet hade avslutats var det flera elever som fortsatte sitt berättande. Elva elever ur klassen berättade sina historier vid flera tillfällen för yngre elever, som satt helt trollbundna. Gruppen kunde stolt ta emot Hjulstaskolans eget ALMA-pris för sin prestation. Och en av eleverna, Kawtar, berättade dessutom sin historia när skolan hade storsamling för årets mottagare av ALMA-priset, författaren Bart Moeyaert. I publiken hördes många förtjusta skratt åt den egensinniga berättelsen och enligt skolans bibliotekarie Cilla Dalén skrattade Bart själv så han höll på att ramla av stolen. Läs Cilla Daléns inlägg om projektet och Almabesöket 

Munksundesskolan i Enköping skriver bland annat i en utvärdering: ”När åk 5 hade workshop var det flera som förstod att de vågade utsättas för något så läskigt som att stå och berätta för andra, när alla gjorde det på en gång.” ”Eleverna tycker att de fått bättre självförtroende när de vågade berätta för varandra. De lärde sig att uppskatta varandra när de fick hjälpas åt att komma ihåg de olika berättelserna." Skolan tyckte också att projektet gynnade flera av målen i läroplanen, såsom minnesträning, ämnesövergripande arbete, samarbete och åldersintegration.