Bild på aktören
© Mea Nordenfelt

Mea Nordenfelt

Mea Nordenfelt är utbildad danspedagog och senare vidareutbildad till dansterapeut på Dans-och Cirkushögskolan

Mea har som frilansande danspedagog och dansterapeut sin bas i Stockholm, men är verksam i hela världen.

Mea har flera års erfarenhet och hennes verksamhetsområde sträcker sig från förskola, skola, särskola, äldreomsorg till rehabilitering samt kontinuerlig kursverksamhet för vuxna.

Genom Scenkonst Sörmland och Skapande Skola har Mea haft många olika dansprojekt i Stockholms Kommun, Sörmland och Sundsvall. Mea har även arbetat både inom kommunala och privata dansskolor, som Solna- och Gävle Kulturskola, Enköpings Balettskola, Kühlers Dansskola, och Dans-och Cirkushögskolan.

Skapande skola med Mea Nordenfelt

Jag erbjuder kreativa dansworkshops där alla sinnena får ta plats. Elever och lärare dansar tillsammans. Dansprojektet kan utmynna i en dansföreställning som eleverna visar för varandra i skolan eller för familj och vänner. Målgrupp förskola (från 5 år) upp till årskurs 6 samt till särskola.

Jag är utbildad danspedagog samt dans- och rörelseterapeut. Arbetar gärna med temat mångkultur: danser, rim och ramsor från olika delar av världen. Kan bland annat erbjuda workshops i dans till klezmermusik, judiskt kulturarv och minoritetsspråk. Har också en utbildning i, och erfarenhet av, att arbeta med dans och motorisk träning för elever med funktionsvariationer.

Förslag på några workshops

En dansresa i världen, förskola 5 år till årskurs 6. 

Upplev annorlunda traditioner, musik och dans på ett lustfyllt sätt. De flesta danserna är ringdanser, där alla har sin plats i ringen. Syftet är att väcka rörelseglädje och gemenskap och att väcka intresse och nyfikenhet för andra länders kultur och traditioner.

Dans till Klezmermusik, förskoleklass till årskurs 6.

Det är svårt att sitta still till klezmermusik, men lätt att dansa. Klezmermusik är i grunden judisk musik som influerats av folkmusik från Östeuropa.

Dans i särskola, förskoleklass till årskurs 6.

Dans och motorisk träning för elever med funktionsvariationer. Fokus ligger på rums- och kroppsuppfattning, koordination, rytm, perception, kontakt, samarbete, fantasi och lust. Sessionerna har en specialpedagogisk inriktning baserad på dansterapins metod och arbetssätt.

Syftet med de Skapande skola-projekt jag erbjuder.

Projekten genomförs alltid i nära samarbete med skolan. Målsättningen är att alla ska känna sig sedda, bekräftade och hörda och genom dans och rörelse skapa, lust, nyfikenhet, glädje och gemenskap.

Referenser och goda exempel 

"– Vi valde att blanda femåringarna från Bläckfisken och Sjöstjärnan så att de skulle lära känna varandra lite bättre inför höstens övergång till förskoleklass. Det har verkligen gett resultat. De har fått bra kontakt med varandra och är öppnare för att göra saker tillsammans.

– Barnen älskar danstillfällena. Så gott som alla är med och deltar med liv och lust. De skrattar och har roligt och pratar efteråt om det som de varit med om. De barn som kommer från de olika länder som uppmärksammats har tyckt att det är extra roligt att få visa att de kan språket och kanske känner igen sin flagga."

Defne Koman Alm, förskolechef på Peterslunds förskole-skolområde.