Bild på aktören
© Mea Nordenfelt

Mea Nordenfelt

Mea Nordenfelt är utbildad danspedagog och senare vidareutbildad till dansterapeut på Dans-och Cirkushögskolan

Mea har som frilansande danspedagog och dansterapeut sin bas i Stockholm, men är verksam i hela världen. Mea arbetar som dans- och rörelseterapeut med bland annat personer som har dövblindhet i kombination med en eller flera funktionsnedsättningar. Både i utbildningssyfte och terapeutiskt.

Sedan många år tillbaka har Mea arbetat professionellt med människor med olika funktionsvariationer, både med barn och vuxna. Hennes verksamhetsområde sträcker sig från förskola, skola, särskola, äldreomsorg till rehabilitering samt kontinuerlig kursverksamhet för vuxna.

Genom Scenkonst Sörmland och Skapande Skola har Mea haft många olika dansprojekt i Stockholms Kommun, Sörmland och Sundsvall. Mea har även arbetat både inom kommunala och privata dansskolor, som Solna- och Gävle Kulturskola, Enköpings Balettskola, Kühlers Dansskola, och Dans-och Cirkushögskolan.