© 20TAL

20TAL

Digital Poesifabrik med 20TAL. Poesi är för alla och alla barn och unga ska få möjlighet att odla ett språk och kulturintresse!

20TAL är en ideell kulturförening som drivs av författare och konstnärer, kulturjournalister och studenter. Årligen arrangerar vi Stockholms Internationella Poesifestival och AKT UNG! scen för unga poeter samt ger ut tidskriften 20TAL och litteratur under 20TAL Bok. Och så driver vi den turnerande skrivarverkstaden Poesifabriken. 

Genom Poesifabrikens kreativa workshoppar, fabriker, arbetar vi löpande med en läs- och skrivfrämjande verksamhet för barn och unga, från årskurs 2 till och med gymnasiet. Projektet syftar till att med lekfullhet och skaparglädje introducera poesi i barns och ungas vardag. Poesifabriken vill väcka nyfikenhet på litteratur och poesi som uttrycksform. Vi vill visa att poesi är för alla och uppmuntra barnen till att hitta egna uttryckssätt. Detta gör vi genom praktiska övningar, enskilda eller kollektiva, där barnen får experimentera med språket och skrivandet.

Poesifabriken brukar få mycket positiv respons och många barn har upplevt skrivarglädje några för första gången! Vår metod är att låta dem använda sitt språk på det prestigelösa, lekfulla, experimenterande och personliga vis som är unikt för Poesifabriken.