© Sanna Hedlund

Workshop i Spoken Word

  • Ordkanon
  • 90 minuter
  • från årskurs 4 till gymnasiet
  • Litteratur och berättande

Erbjuds från  till 

Spoken word är konsten att skapa en text och framföra den. Den kan skrivas eller improviseras. Den kan skapas enskilt eller tillsammans.

Den kompletta workshopen där vi tar texten från idé till succé. Kravlöst genererar vi idéer. Vi provar på att skriva i olika former och stilar. Vi lägger på effekter och ger tips för scenen. Slutligen testar vi att framföra text inför publik till jubel och applåder.

Med spoken word får ni ta del av flera kulturella uttryck på en gång: skapande, skrivande, improvisation, framförande och inlevelse m.m. Några övningar är väldigt fria och passar vissa, andra övningar är mer inramade och passar andra. Våra pedagoger jobbar både med fantasi och med form, med tal och skrift samt med improvisation. Vi anpassar alltid workshopen efter gruppdynamik och deltagare.


Dokument

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
90 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
0
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Ordkanon för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Den dramaturgiska modellen

Vad kännetecknar de tre akterna i en föreställning? Hur kan en berättelse bli fängslande? Här får du förslag på skrivuppgifter, alltifrån skrivprocessen till person- och miljöbeskrivningar.

Årskurs 7–gymnasiet

Arbeta med dramatik

Författaren och dramatikern Mats Wahl ger förslag på lektionsupplägg och övningar. Fröken Julie är fortfarande ett av de mest spännande dramer man kan se och en av de mest spelade i världen. Det är Fröken Julie ni ska jobba med.

Årskurs 3–9

För- och efterarbete av läsupplevelse

Samtal om böcker berikar läsningen. Det är spännande att höra hur andra uppfattat boken och vad de har reagerat på. Boksamtal är också ett sätt att synliggöra hur vi kan prata om vår läsupplevelse.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 6–gymnasiet

Språkutvecklande klassikerprojekt

Konkreta tips och lektionsupplägg som gör elever nyfikna på att lära sig mer om Shakespeare och hans dramer.

Årskurs 4–gymnasiet

Författarskola med Magnus Ljunggren

Magnus Ljunggren berättar om hantverket bakom att skriva en bok, idésamlandet, grovarbetet och förädlandet .

Förskoleklass–årskurs 8

Bygg berättelsen med bild och text

För många elever är det visuella det starkaste sinnet. Det hjälper dem att fokusera och underlättar för arbetsminnet. Här får du tips på övningar som steg för steg hjälper eleverna att bearbeta texten som de läser eller ska skriva.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.