© Lisa Medin

Serie- eller mangaworkshop

Erbjuds från  till 

Tecknarworkshop för åldrarna 10 år och uppåt med fokus på att skapa egna figurer som kan användas i olika medier/berättelser. Ingen förkunskap krävs.

Detta workshopupplägg går igenom hur man skapar olika slags figurer som används i framför allt tecknade serier och manga, men också andra typer av bildberättande.
Vi går tillsammans igenom grunderna i att skapa tecknade figurer med hjälp av förenklad anatomi (med enkla former såsom block, cirklar och rör), ansikten/huvuden, frisyrer, kläder, förenklade händer och fötter, rörelsedynamik och sinnesstämningar.
Deltagarna får prova olika teckningstekniker steg för steg.


Önskar ni ta del av denna workshop på distans, så erbjuds den från och med våren 2021 även som Digital Workshop. Läs mer här.  


 


Workshops


Grundkursen är lämplig för åldrarna 10 år och uppåt och kan varieras med hänsyn till målgruppen. Den kan även läggas upp som en fortsättningskurs, då med större fokus på berättaraspekten i seriemediet (och hur man kan inspireras av manga, comics, animation, m.m.) och integreras i skolämnena.

När workshopen fokuserar på manga (japanska serier) inleds den med en kortare genomgång av de japanska seriernas historia, hur de traditionellt publicerats och vad de kommit att bli idag. Detta upplägg ger också en inblick i hur japanskt bild- och minspråk färgat av sig på t.ex. hur vi idag använder emojis.

En mer avancerad kurs som lägger större fokus på serier, bildmanus och berättande kan genomföras för ÅK 7 och uppåt. Uppläggen kan fördelas på fler klasser, samt användas som ett berättarverktyg i läroämnena eller för elevens val.

1 dag (högst 2 workshops á sammanlagt 4 h undervisning): 8 000 SEK
1 vecka (5 dagar med som mest 4 h undervisning/dag): 30 000 SEK
(Samtliga priser är inkl. soc.avg, exkl. moms.)

En workshop kan variera i längd, från 1,5 h upp till 2 h. Gruppstorleken (hel- eller halvklass) kan varieras baserat på upplägget och anpassas till skolans schema, men under Coronaepidemin rekommenderas halvklass om elever från flera klasser deltar. Kontakta Lisa Medin för mer information.


En lärare eller mentor som eleverna är bekanta med måste delta under hela workshopens gång.


Material 


Arbetsmaterial som behöver finnas på plats är ohålade A4-skrivarpapper, blyertspennor, pennvässare och sudd till var och en av deltagarna.
Det behöver även finnas en whiteboard med whiteboardpennor för teckningsexempel samt en projektor eller smartboard (för att visa upp exempelbilder) som kan kopplas in i medtagen surfplatta (med HDMI- eller VGA-sladd).


På begäran finns även övningsstenciler för utskrift, samt referensböcker/-tidningar som deltagarna kan bläddra i tillgängliga.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
90 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
3
Elkrav:
10
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Lisa Medin / Korkskruv Mediabilder AB för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Den dramaturgiska modellen

Vad kännetecknar de tre akterna i en föreställning? Hur kan en berättelse bli fängslande? Här får du förslag på skrivuppgifter, alltifrån skrivprocessen till person- och miljöbeskrivningar.

Årskurs 7–gymnasiet

Arbeta med dramatik

Författaren och dramatikern Mats Wahl ger förslag på lektionsupplägg och övningar. Fröken Julie är fortfarande ett av de mest spännande dramer man kan se och en av de mest spelade i världen. Det är Fröken Julie ni ska jobba med.

Årskurs 3–9

För- och efterarbete av läsupplevelse

Samtal om böcker berikar läsningen. Det är spännande att höra hur andra uppfattat boken och vad de har reagerat på. Boksamtal är också ett sätt att synliggöra hur vi kan prata om vår läsupplevelse.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 6–gymnasiet

Språkutvecklande klassikerprojekt

Konkreta tips och lektionsupplägg som gör elever nyfikna på att lära sig mer om Shakespeare och hans dramer.

Årskurs 4–gymnasiet

Författarskola med Magnus Ljunggren

Magnus Ljunggren berättar om hantverket bakom att skriva en bok, idésamlandet, grovarbetet och förädlandet .

Förskoleklass–årskurs 8

Bygg berättelsen med bild och text

För många elever är det visuella det starkaste sinnet. Det hjälper dem att fokusera och underlättar för arbetsminnet. Här får du tips på övningar som steg för steg hjälper eleverna att bearbeta texten som de läser eller ska skriva.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.