animation
© Helene Berg

Animation med stopmotion teknik

  • Create Motion
  • 240 minuter
  • från förskoleklass till årskurs 9
  • Film

Erbjuds från  till 

Att animera betyder att levandegöra eller att ge själ. Workshopen ger en introduktion till hur man kan skapa enkla animationer med stop motion.

Stop motion teknik innebär att man tar en bild i taget och däremellan förflyttar en figur, ett objekt eller sig själv. När bilderna sedan spelas upp som film skapas illusionen av rörelse.


En viktig del i arbetet med animation är timingen eller rytmen av en rörelse. Hur lång tid tar det för bollen att studsa eller en fisk att simma förbi? Genom att laborera med olika tempon och pauser får de animerade karaktärerna liv.


Utifrån ett tema och valt material arbetar eleverna i mindre grupper fram en idé till sin film. De tillverkar det som behövs, animerar och ljudlägger sedan sina filmer. Workshopen avslutas med en gemensam visning. 


Temat kan knyta an till något som klassen arbetar med i skolan eller vara fristående. Exempel på teman kan vara ”Tiden”, ”Om identitet”,  ”Barnkonventionen”, ”Stockholms blodbad” och ”Bokstaven som försvann”.


Material, metod och upplägg anpassas utifrån målgrupp. 


Det går att använda en rad olika material när man gör stop-motion filmer som till exempel cut-out (utklippta figurer i papper), lera, lego, naturmaterial, whiteboard animation eller göra pixilation (där man använder den egna kroppen för att skapa animationer). 


Lokalbehov: Ett klassrum med projektor, alternativ utomhus: 5 bord


Teknik: 5 iPads, 5 ipad stativ samt appen Stop Motion Studio.    


Upplägget tas fram utifrån förutsättningar.


Workshopen kan även göras online över Teams eller Zoom, och består då av en kombination av filmade genomgångar och handledning online. 

Dokument

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
240 minuter
Scen:
10x10 / 2,5
Max antal barn/elever:
20
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
10
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
15 min
Rivtid:
15 min
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Create Motion för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Förskola–gymnasiet

Bildmanus

När du skapar film med dina elever är det bra att, efter en nedskriven kort idé, fortsätta processen med att göra egna bildmanus. På så sätt startar gruppen ett gemensamt tänk kring hur deras idé ska gestaltas via bildspråk.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–gymnasiet

När du själv ska filma

Kameran är ditt verktyg när du formar ett bildspråkligt berättande. Det är bra att känna till hur du använder verktyget på bästa sätt. Här kommer några korta tips och hållpunkter för dig som är novis och i startgroparna för att filma.

Förskola–gymnasiet

Filmsamtal och existentiella frågor

Var filmen bra eller dålig? Ofta stannar filmsamtalet där efter en filmvisning. Efter en gemensam filmupplevelse finns dock goda möjligheter för ett fördjupat filmsamtal. Här får du en presentation av en samtalsmodell som tar filmdiskussionen till ett djupare plan.

Förskola–gymnaiset

Osynliga klipp

En film är uppbyggd av olika scener som i sin tur är uppbyggda av olika klipp. Hos en skicklig filmare och redigerare är klippövergångarna ofta smidiga och knappt märkbara. Här får du en praktisk övning att göra med dina elever där fenomenet "osynliga klipp" dras till sin spets.

Förskola–gymnasiet

När du ska visa en film

Är fakta i fokus? Handlar det om språkutveckling? Eller är filmens formspråk det viktigaste? Det finns mängder av skäl att visa film i en skolkontext. Genom att introducera, motivera och instruera eleverna inför en filmvisning skapas goda förutsättningar för att komma åt den specifika analys- och tolkningsram som behövs vid just detta undervisningstillfälle.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Gymnasiet

Att bedöma filmarbete i ämnet svenska

Filmskapande arbete i ämnet svenska är inte självklart för alla svensklärare. Här får du läsa konkreta tips från en svensklärare och hur hon resonerar kring multimodala texttyper.

Gymnasiet

Litterär analys genom filmskapande

Hur kan man ta sig an en modernistisk dikt via filmskapande? En svensklärare delar med sig av sitt upplägg där elevernas analysarbete består av visualiseringar i filmens medium.