Illustration: Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Stödformen Kulanpremien

Du som kulturaktör från det fria kulturlivet kan ansöka om att en eller flera aktiviteter väljs ut att ingå i utbudet med Kulanpremien. Aktiviteterna kan då erbjudas till ett rabatterat pris genom att kulturförvaltningen står för en del av kostnaden.

Vad är Kulanpremien?

Kulanpremien är en av kulturförvaltningens stödformer. Genom Kulanpremien får kulturaktörer från det fria kulturlivet möjlighet att erbjuda förskolor och skolor utvalda kulturaktiviteter till ett lägre pris.

Kulanpremien är

 • 50 kr per barn/elev på ordinarie biljettpris för aktiviteter som äger rum på er hemmascen eller gästspelsscen.
 • 50 % av ordinarie pris för uppsökande aktiviteter som äger rum på förskolan, skolan eller annan lokal.

Vem kan ta del av Kulanpremien?

Kulanpremien kan användas av både kommunala och fristående verksamheter i Stockholms stad:

 • förskola
 • pedagogisk omsorg (familjedaghem)
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • gymnasium
 • anpassad gymnasieskola

Kulanpremien gäller för kulturaktiviteter som

 • äger rum under dagtid på vardagar.
 • vänder sig till pedagogledda grupper i förskola och skola.

Bibliotek, fritidshem, fritidsklubbar, parklekar och öppna förskolor har också möjlighet att ta del av Kulanpremien för att kunna erbjuda kulturaktiviteter, om de vänder sig till pedagogledda grupper i förskola och skola.

Hur kan min aktivitet komma med i utbudet med Kulanpremien?

Kulan har tillfälligt pausat möjligheten för nya aktörer att komma med i utbudet med Kulanpremien. Under hösten 2023 införs en ny rutin för att söka Kulanpremien inför 2024. Information om hur kulturaktörer går tillväga läggs då upp på Kulans webbsida.

 

Hur görs urvalet?

Urvalet görs av kulturförvaltningen i samråd med Kulans referensgrupp. Besked lämnas till den mejladress som du angett i din ansökan.

Kulanpremien ges till ett begränsat urval av kulturaktiviteter. Grundkrav är att:

 • kulturaktören har stöd från Stockholms stad.
 • aktiviteten äger rum i Stockholms stad.
 • aktiviteten har ett ordinarie pris på minst 75 kr per barn.
 • aktiviteten bedöms hålla hög konstnärlig kvalitet.
 • kulturaktörens arbete med att möta barn i förskola och skola bedöms hålla hög kvalitet.

Basutbudet kan kompletteras med fler aktiviteter. Urvalet görs dels med hänsyn till den enskilda aktivitetens olika kvaliteter, men också utifrån helheten i utbudet av konstnärliga upplevelser vad gäller olika kulturformer, målgrupper och teman.

Vid intresseanmälan för kompletterande aktiviteter behövs alltid rörligt material eller möjlighet att besöka aktiviteten. Kulturförvaltningen gör en samlad bedömning med Kulans referensgrupp som rådgivande part. Handläggningstiden för kompletterande aktiviteter är 4-8 veckor.

Moms och Kulanpremien

Om ett bidrag innebär att en motprestation ska tillhandahållas bidragsgivaren eller annan part är det en omsättning som ska beskattas enligt mervärdesskattelagen. Det innebär att moms ska redovisas för aktivitetens ordinarie pris. Den bokande verksamheten ska faktureras hela momsbeloppet.

Mer information om moms i samband med Kulanpremien

Uppdaterad