Stödformen Kulanpremien

Du som kulturaktör från det fria kulturlivet kan anmäla intresse för att en eller flera aktiviteter ska väljas ut att ingå i utbudet med Kulanpremien. Aktiviteterna kan då erbjudas till ett rabatterat pris genom att kulturförvaltningen står för en del av kostnaden.

Vad är Kulanpremien? 

Kulanpremien är en av kulturförvaltningens stödformer. Genom Kulanpremien får kulturaktörer från det fria kulturlivet möjlighet att erbjuda förskolor och skolor utvalda kulturaktiviteter till ett lägre pris.

Kulanpremien är

 • 50 kr per barn/elev på ordinarie biljettpris för aktiviteter som äger rum på er hemmascen eller gästspelsscen.
 • 50 % av ordinarie pris för uppsökande aktiviteter som äger rum på förskolan, skolan eller annan lokal.

Vem kan ta del av Kulanpremien? 

Kulanpremien kan användas av både kommunala och fristående verksamheter i Stockholms stad:

 • förskola
 • pedagogisk omsorg (familjedaghem)
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasium
 • gymnasiesärskola

Kulanpremien gäller för kulturaktiviteter som

 • äger rum under dagtid på vardagar.
 • vänder sig till barn i förskola och skola.

Därför har bibliotek, fritidshem, fritidsklubbar, parklekar och öppna förskolor också möjlighet att ta del av Kulanpremien för att kunna erbjuda kulturaktiviteter.

Hur kan min aktivitet komma med i utbudet med Kulanpremien? 

Du gör intresseanmälan för Kulanpremien på din administrationssida i Kulan. Din aktivitet behöver först vara publicerad i Kulans utbud.

Urvalet görs löpande av kulturförvaltningen i samråd med Kulans referensgrupp. Besked lämnas till den mejladress som du angett i Kulan.

Hur görs urvalet? 

Kulanpremien ges till ett begränsat urval av kulturaktiviteter. Grundkrav är att:

 • kulturaktören har stöd från Stockholms stad.
 • aktiviteten äger rum i Stockholms stad.
 • aktiviteten har ett ordinarie pris på minst 75 kr per barn.
 • aktiviteten bedöms hålla hög konstnärlig kvalitet.
 • kulturaktörens arbete med att möta barn i förskola och skola bedöms hålla hög kvalitet.

Basutbudet med Kulanpremien utgörs av aktiviteter av kulturaktörer som har stöd från Stockholms stad.

Basutbudet kan kompletteras med fler aktiviteter. Urvalet görs dels med hänsyn till den enskilda aktivitetens olika kvaliteter, men också utifrån helheten i utbudet av konstnärliga upplevelser vad gäller olika kulturformer, målgrupper och teman. Kulturförvaltningen gör en samlad bedömning med Kulans referensgrupp som rådgivande part.

Uppdaterad