Tema: Normkritiskt värdegrundsarbete

Här finns scenkonst, filmer, utställningar, workshops och pedagogiska texter som handlar om allt från att skapa trygga och inkluderande klassrum till att belysa rådande värderingar och attityder.

  • Aktiviteter

    Scenkonst, utställningar och filmer som du kan använda som en ingång i ett normkritiskt perspektiv och för att resonera om vem som har tolkningsföreträde.

  • Workshops

    Dramaövningar med inriktning på forumspel och samarbetsövningar som ger eleverna redskap för att formulera sin verklighet och reflektera över den. Workshops i konst där eleverna får formulera sig i ord och bild.

  • Pedagogiskt material

    Förslag på samarbets- och värderingsövningar med syfte att förbättra kommunikation och samarbete i klassen. De flesta övningar illustreras med bilder eller filmer som förtydligar upplägg och instruktioner.