Foto: Kulan

Planera skapande skola-projekt

Här finns några fiktiva exempel som kan inspirera till hur ett Skapande skola-projekt kan planeras och utformas.

I projekt som genomförs på kommunala skolor i Stockholms stad ska elevernas eget skapande vara i centrum. Du kan välja bland de uppläggen som finns i skapande skola-utbudet på Kulan.

Kulturutbudet för Skapande skola

Du kan också designa ett helt eget projekt tillsammans med någon av de kulturaktörer som finns på Kulan.

Här följer sex fiktiva projektidéer som utgår från tankesättet att lära om, i och med konstnärliga uttrycksformer. Exemplen är menade att illustrera ett tankesätt som kan vara till hjälp vid planeringen av skapande skola projekt.

Utöver detta tillkommer det minst lika viktiga perspektivet - att lära genom konstnärliga upplevelser. Detta syftar till subjektiva de kroppsliga och sinnliga erfarenheter eleverna gör när de skapar och uttrycker sig. Det berör också vad eleverna lär sig om sig själva genom en konstnärlig upplevelse.

Spoken word – samhällskunskap och svenska

  • Eleverna får skriva och framföra spoken word tillsammans med en poet inom ramen för samhällskunskap och svenska. Elevernas dikter berör tematiskt frågor om mänskliga rättigheter.

Eleverna lär sig om spoken word som konstnärligt uttryck. De får kunskaper i spoken word genom det egna skrivandet och framförandet. Eleverna lär sig om mänskliga rättigheter när de skapar poesi. De lär sig med spoken word.

Dockteater – religion och svenska

  • Eleverna skriver korta manus utifrån moraliska dilemman. De får tillverka skuggspelsdockor och utforma en kort föreställning tillsammans med dockmakare och dockspelare. De spelar upp sina skuggspel för yngre elever på skolan.

Eleverna lär sig om dockteater som konstform. De får kunskaper i dramaturgi, design och form när de skapar egna dockor och en egen föreställningar. De tränar finmotorik när de ritar och klipper egna siluetter. Eleverna utvecklar sina språkliga kunskaper och får reflektera kring etiska frågor när de skapar dockteater. De lär sig med dockteater.

Animation – samhällskunskap

  • Eleverna skriver korta texter om olika samhällsfunktioner som räddningstjänst, polis, sjukvård och skola med mera. Tillsammans med en filmare skapar eleverna cut out-animationer med inlästa berättarröster och ljudeffekter. Filmerna visas sedan i klassen och för yngre årskurser.

Eleverna lär sig om animation som konstnärligt uttryck. De får kunskaper i dramaturgi, bildspråk och filmredigering när de skapar sina filmer. Eleverna lär sig om olika samhällsbärande funktioner när de skapar animerad film. De lär sig med animation.

Dans – biologi

  • Eleverna besöker Fjärilshuset tillsammans med en dansare. På muséet studerar de fjärilarnas färg, form och rörelse genom att teckna eller filma dem. Tillbaka i skolan skapar eleverna, tillsammans med dansaren, egna koreografier utifrån fjärilens rörelse och utveckling från puppa till fjäril.

Eleverna lär sig om dans som konstnärligt uttryck. De får kunskaper i dans genom att de skapar och framför olika rörelser. Eleverna lär sig om fjärilens metamorfos när de skapar egna danser. De lär sig med dans.

Bildkonst – teknik

  • Upplägget är ett delmoment i ett fördjupande arbete om Internet. Eleverna får i uppgift att gestalta abstrakta begrepp som berör digitalisering; internet, algoritm, cookies, moln med mera tillsammans med en konstnär. De arbetar i blandade material och bildtekniker. Elevernas bilder hängs upp i en utställning. Deras bilder och olika föreställningar om begreppen diskuteras i grupp. 

Eleverna lär sig om bildkonst som konstnärligt uttryck. De får kunskaper i färg, form och komposition när de skapar egna bilder. Eleverna lär sig om digitala infrastrukturer när de skapar och analyserar bilder. De lär sig med bild.

Cirkus – fysik

  • Eleverna arbetar tillsammans med cirkusartister. Genom övningar i olika cirkustekniker undersöker de begreppen tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion.

Eleverna lär sig om cirkus som konstnärligt uttryck. De får kunskaper i tekniker som akrobatik, balansgång, trapets och jonglering under de fysiska övningarna. Eleverna lär sig om kraft och rörelse när de utför olika cirkustekniker. De lär sig med cirkus.

Har du frågor?

Välkommen att hör av dig: skapandeskola@edu.stockholm.se

Uppdaterad