Barn står med händerna uppsträckta över huvudet och håller ett tunt tyg över sig.
Dansa en bok, bild från Region Uppsala

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.

Gestalta berättelsen

Bokdans är ett annorlunda och roligt sätt att kombinera läsning av böcker med olika skapande uttryck. Genom att dansa det vi läst får barnen uppleva boken i kroppen!

I texten får du läsa om tre läs- och dansmetoder: Dansa en bok, Bokdansa och Silent books. Du får även ett konkret förslag på ett upplägg steg för steg för boken "Simbassängen" av JiHyeon Lee.

Dansa en bok

Dansa bokstäver, dansa ord och dansa meningar. Genom att dansa det vi läst får barnet möta litteratur på ett annorlunda sätt. Metoden utgår från barnets egen fantasi och unika rörelsespråk.

Projektledare för Dansa en bok är Sophia Färlin-Månsson och danspedagogen Matilda Johansson, SFM Performance. SFM finns med i Kulans utbud och håller gärna workshops på skolorna. Då kommer en danspedagog ut till er verksamhet och dansar en valfri bok med barnen. Workshopen kombineras med special skriven musik av Peter Lagergren.

Sophia har gjort en metodhandledning på åtta sidor som fritt kan hämtas från från Kulturenheten vid Region Uppsala. I handledning finns även sju instrumentala musikstycken du kan använda. Handledningen ger en allmän beskrivning på hur du genomför ett pass med många bilder, filmer och tips. Det finns tips på passande böcker och musik, uppvärmningsövningar som att låta barnen virvla som vinden, dundra som åska eller rulla som tunga stockar.

Handledning för metoden Dansa en bok, webbplatsen Dansa en bok

Filmen Dansa en bok på Balettakademin, Youtube

Förskolebarn gör dansrörelser på golvet.

Bokdansa

Ett projekt där två koreografer tillsammans med två tonsättare jobbat fram material utifrån två olika bilderböcker: "Stopp! Ingen får passera" av Isabel Minhós Martins och "Mamy Wata och monstret" av Veronique Tadjo.

Båda böckerna finns att låna på Mediotekets Cirkulationsbibliotek om du arbetar i Stockholms kommunala skolor. Handledningar, både text och filmer samt länkar till musiken finns på Stockholms stadsbibliotek hemsida, allt fritt att använda.

Bilderböckerna fungerar bra att använda ganska långt upp i åldrarna även om den tänkta målgruppen för boken "Mamy Wata" är från 4 år och för "Stopp! Ingen får passera" från 9 år.

Materialet Bokdansa – upplev berättelser genom kroppen, Stockholms stadsbiblioteks webbplats

En vit mask, böcker, en ask kritor och penslar.

Silent books

Textlösa böcker, så kallade silent books fungerar bra för att sätta igång fantasin då frånvaron av text gör tolkningen av berättelsen friare vilket är bra för dansinspirationen.

Det finns inget facit. Metoden är flexibel och går att anpassa till olika grupper. Barn blir lätt fångade och engagerade. Framförallt är det roligt, ger läs- och skrivlust samt skapar motivation.

Metoden Silent books, Cirkbloggen

Dansa boken "Simbassängen" av JiHyeon Lee

Bibliotekarie Jenny Karlsson på Medioteket ger ett exempel på hur det kan gå till när hon och elever dansar.

Förberedelser

Frigör en yta i ett rum från stolar och bord så att eleverna kan röra sig fritt. Markera en rektangel på golvet som ska vara simbassäng genom att tejpa med maskeringstejp. Tejpa även streck ut från rektangelns hörn.

Rekvisita

Små sjalar.

Uppvärmning

I ring runt bassängen – simma stående på olika sätt, bröstsim, crawl, fjärilsim och som du vill...

Nu börjar bokdansen

Ledaren lotsar igenom bokdansen genom att muntligt instruera och visa genom att dansa själv.

  • Stå på kanten runt bassängen, det vill säga den markerad rektangeln. Tveka, doppa en fot i taget i vattnet. Sätt på musik och kliv i bassängen. Musiken ska vara snabb och hård, exempelvis The Bongo Song av Safari duo. Låtsas ha simdyna på, knuffas lite. Det ska vara trångt.
  • Byt musik till förslagsvis något lugnt och harmoniskt, exempelvis "Chariots of fire" av Vangelis. Dyk utanför bassängens kanter. Sprid ut er på golvet. Rör er i slowmotion runt i rummet. Upptäck varandra. Kroka i varandra två och två på något sätt. Spegla varandras rörelser. Hälsa på varandra med olika kroppsdelar.
  • Upptäck havet och bli små fiskar, sjöhästar, koraller, sjöormar, sjögräs, stora och små fiskar. Använd gärna sjalarna för att gestalta rörelsen. Vad minns ni från boken?
  • Alla stannar upp, samlas i ring och tittar åt samma håll. Valen kommer! Gå till strecken som sticker ut från bassängens hörn. Alla vända åt samma håll, men utspridda på olika streck. Rör er samlat till strecket framför. Stanna. Gå på olika sätt mellan strecken. Sista gången till en ring istället för att gå till nästa streck.
  • För en arm uppåt samtidigt som alla rör sig in mot mitten av ringen och sedan ut igen. Upprepa med andra armen, första igen och så vidare. Långsamt och smått i början och sedan fortare och fortare, större och större. Bli luftbubblor och rör er snabbt runt i rummet med runda rörelser och till slut tillbaka till bassängen. Alla i bassängen igen, det blir trångt.
  • Blir trötta, gäspa, kliv ur bassängen och sätt er ner i ring.
  • Visa boken och bilderna – prata om hur det kändes att dansa. Sätt på musiken "Chariots of fire" ytterligare en gång och bläddra sakta igenom boken med barnen.

Inspiration och råd

Många danspedagoger och bibliotekarier arbetar med någon av metoderna att gestalta en bok. En gemensam nämnare för alla är att musik och rekvisita är viktigt. Det behöver inte var mycket, kanske sjalar, tyger, silkespapper, tidningspapper, bollar, ballonger, stolar, kuddar, hattar, ficklampor etc. beroende på vad som passar till just den bok du vill dansa. Tyg kan bli stormande hav, ett långt band kan vara svansen på ett djur.

Att hålla något i handen eller ha något på sig gör att eleverna känner sig tryggare när de dansar. Fokus hamnar på rekvisitan och inte den egna kroppen. Rekvisitan kan också förstärka rörelser, öka uttrycksmöjligheter och stimulera fantasin.

Uppdaterad