Två händer som håller i en kamera där displayen syns.
Äntligen vernissage på fotoprojektet. Foto: Anna Ledin Wirén

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefoner som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Specialläraren Gunilla Rosbo berättar om arbetet med ett Skapande skolaprojekt som involverade åtta klasser från flera årskurser i ett stort språk- och fotoprojekt.

Fotoprojektet "Bredäng i mitt hjärta"

Jag ville arbeta med mobilen som redskap eftersom den är våra elevers allt. Så gott som alla av våra elever på mellanstadiet har en egen mobiltelefon. Eleverna kommunicerar med varandra med sina mobiler, de tittar på videoklipp, filmer och lyssnar på musik på sin mobil. De tar bilder på sig själva och sina vänner. Bilderna de tar är ofta situationsbundna frysta ögonblick som tas och visas upp i den närmaste vänkretsen alternativt läggs ut på sociala medier. Barn och unga som ler och tittar in i sin mobilkamera.

 • Men vilka är de som ler in i kameran?
 • Vilken historia har de att berätta?
 • Vilka intressen har de och vad tycker de om att göra när de får välja själva?
 • Vilka tankar har de om framtiden och vad drömmer de?
En pojke sparkar en boll i ett fotbollsmål.
Foto: Elisabeth Söder

Målsättning

I ämnena bild och svenska ska eleverna:

 • Träna sig i att ta bilder som berättar något om sig själva och området där de bor.
 • Lära sig enkla tips som gör att deras bilder blir intressanta för den som tittar på deras bilder.
 • Träna sig i att prata om andras bilder och sina egna bilder.
 • Kunna välja ut vilka bilder som de tycker är intressanta att visa för andra.
 • Skriva texter till sina bilder.
 • Visa upp sina bilder för en publik, klasskamrater/föräldrar/ lärare när projektet är klart.

Genomförande

Åtta klasser med cirka 20 elever i varje klass deltog i projektet. Alla klasser fick tre pass vardera med fotografen och mediepedagog, Anna Ledin Wirén. På lektionerna i svenska arbetade eleverna med att skriva text till sina bilder. För elever var det en extra puff att arbeta hårt med texter och bilder eftersom avslutning av projektet var en utställning på galleri Folket i Skärholmens centrum.

Introduktion för deltagande lärare

Jag höll en kort workshop med hela arbetslagets personal. En introduktion av projektets upplägg och genomgång av olika genrer som finns inom fotografin. Projektet "Bredäng i mitt hjärta" ska utgå ifrån genren berättande fotografi.

Vad är Berättande fotografi? Hur skiljer sig sådana bilder från bilder där någon som ”ler och tittar rakt in i mobilkameran”. Mina kollegor fick titta på några exempelbilder på bilder i denna genre. Därefter gjorde arbetslaget en enkel bildanalys: vad vi ser och vad vi tror händer i bilden/ kommer att hända i bilden och vad fotografen ville visa/säga med sin bild?

Fotolektioner för eleverna

Lektion 1 : 60 minuter

Kort genomgång: Vad kan ett fotografi säga /berätta för den som tittar på bilden? Gruppdiskussion och parövning på att” läsa bilden” . Vad ser vi i bilden och vad säger bilden mig?

Lektion 2: 40 minuter

Tips för att fotografera bättre bilder.

Planera vilka bilder man vill ta, var när och hur.

Planera hur man ska göra för att kunna ta dessa bilder. Vem kan hjälpa till? klasskompis?

När man ska ta sina bilder skoltid-fritid?

Lektion 3: 80 minuter

Redigera tre bilder och välj ut en av dem som ska visas på utställningen.

Den valda bilden blir sedan utprintad på ett fotolabb på fotopapper.

Två flickor använder var sin Ipad som står på bordet framför dem.
Foto: Gunilla Rosbro

Lektioner i svenska

Eleverna skriver texter om sina valda bilder. Texterna kommer att presenteras ihop med bilden på utställningen.

En kvinna håller upp en mobiltelefon framför en vägg med fotografier.
Foto: Elisabeth Söder

Teknisk och praktiskt information

 • Alla elever har varsin ipad.
 • Bilderna redigerades i den kostnadsfria appen Snapseed.
 • Bildpublicering hos fotolabbet Crimson. Crimson blev så förtjusta i projektet att de subventionerade kostnaden med 50%.
 • Till bilderna köptes passpartous.
 • När utställningen är över får eleverna de inramade fotografierna.
 • Alla vårdnadshavare fick fylla i en blankett för samtycke eller avslag för visning av foton och text på galleriet och för publicering på Kulan och Pedagog Stockholm.
Gatuskylt med texten
Foto: Elisabeth Söder

Äntligen vernissage

Många elever tyckte att det var första gången de gjort något ”på riktigt” i skolan. De var stolta att få vara i ett fint galleri som låg i Skärholmens galleria, Galleri Folket. För många var det också första gången de besökte ett galleri. Galleriet hade generösa öppettider så att eleverna kunde komma tillbaka och visa utställningen för vänner, föräldrar och lärare.

Elever tittar på fotografier på en vägg i en utställningslokal.
Foto: Elisabeth Söder
En kvinna med en kamera runt halsen pratar med publiken som står framför henne.
Foto: Elisabeth Söder

Synpunkter från deltagande lärare och fotograf

 • Eleverna var extra motiverade eftersom de skulle få visa vad de gjorde utanför skolans väggar, skarpt läge.
 • Våra elever har olika modersmål men bildspråket är gemensamt.
 • Svårt att planera stora och långa projekt, önskemål att det finns utrymme i tjänst och inte bygga på eldsjälar.
 • Det som var fantastiskt med det här projektet för mig som fotograf var att jag fick träffa eleverna flera gånger, det blev en lärande process.
Elever tittar på fotografier på en vägg i en utställningslokal.
Foto: Elisabeth Söder

Uppdaterad