Dansare står på rad framför varandra med armarna utsträckta.
Dansföreställningen Flocken. Foto: Håkan Schüler

Samtala om dans

Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.

Måns Erlandson, konstnärlig ledare för dansgruppen Avart Dans & Rörelse ger förslag på uppgifter och samtalsövningar som kan inspirera till att samtala runt en kulturupplevelse med dans.

Förberedelser inför dansupplevelse

Inför en föreställning är det bra om elever och lärare är förbereda på vad de ska se; titel, föreställningens längd, tema och om det ingår fler konstformer. Till exempel, denna föreställning är skapad utifrån dans, rörelse och musik. Den heter "xyx", är cirka 50 minuter lång och handlar om…

Några tankefrågor till eleverna inför en föreställning:

 • Vad tänker du på när du hör ordet/orden "xyx" i föreställningens titel?
 • Vilka känslor och tankar väcks när du tänker på föreställningens tema?
 • Vad får du för inre bild eller känsla när du hör att vi ska se en dansföreställning?

Fördjupa upplevelsen med en dansverkstad

I samband med föreställningar erbjuds ofta dansverkstad som ett komplement. Vill man fördjupa det fysiska arbetet med eleverna erbjuder många dansaktörer verkstäder där eleverna själva är med och skapar dans till en föreställning och uppträder för skolan.

En dansverkstad fungerar också som träning med dans, rörelse, smidighet och koordination, i övningar med fokus på närvaro, tillit och samarbete.

Dansgrupper kan även utgå från den estetiska läroprocessen genom improvisations- och kompositionsarbete där de med eleverna skapar bilder och rörelser utifrån teman.

Lärarens roll under föreställningen

Under föreställningen är tanken att läraren låter sig själv bli åskådare och få en egen upplevelse av dansen. Då kan läraren på bästa sätt föra ett samtal med eleverna efteråt. Om elever pratar lite under föreställningen är det ingen fara. I de flesta fallen pratar de ändå om själva föreställningen. Med yngre barn är ofta de ljud de gör – såsom skratt, suckar, utrop och små rop – reaktioner på föreställningen. Det är bara positivt att publiken lever sig in i det de upplever.

Efter föreställningen

Efter föreställningen kan det vara av intresse att samtala om dansupplevelsen samt att fortsätta bearbeta föreställningens teman. Samtalsfrågor och övningar kan vara indelade i två aspekter; den konstnärliga upplevelsen, dansen som konstform och det temainriktade arbetet, att bearbeta tankar och känslor kring föreställningens tema.

Grundförutsättningar för efterarbetet är att alla får tycka olika och att allas åsikter respekteras och väger lika tungt. Dans har inget facit, det finns i de flesta fallen inget rätt och fel. Undvik att fråga eleverna om de tyckte något var bra eller dåligt, men om dessa åsikter kommer upp är det helt ok. Alla åsikter som inte skadar någon i gruppen godtas.

Samtalsmodell

Dans är en konstform som de flesta är ovana att se och tolka. Det kan hjälpa att prata om det eleverna har sett för att öka förståelsen. Prata värderingsfritt om vad eleverna såg och vad det får dem att associera till.

Fyra frågor att starta med

 1. Vad minns du från föreställningen/Vad såg du?
 2. Kommer du ihåg någon rörelse?
 3. Vad fick det dig att tänka på?
 4. Kände du på något speciellt sätt/Fick du någon speciell känsla?

Fler frågor som kan vara till hjälp i samtalet

Kropp

 • Hur många var de på scen?
 • Dansade alla?
 • Var det dans eller vad var det?
 • Var det män eller kvinnor, vilken fördelning?
 • Dansade de tillsammans eller var för sig?
 • Lyfte de varandra?
 • Vad hade de för kostym? Var det vanliga kläder? Eller mer som fantasikostymer?

Rörelse

 • Vilken typ av dans var det – klassisk balett, modern dans, sällskapsdans, mimdans, annan?
 • Hur rörde de sig? Stort/litet, snabbt/långsamt, mjukt/hårt, tungt/lätt
 • Kände ni igen någon rörelse?
 • Vad är dans?

Ljud

 • Var det musik? Vilken typ, kände ni igen den?
 • Var det ljud från kropparna – tal, andning, stamp, annat?
 • Vad gjorde musiken? Att det blev en viss stämning? Påverkade musiken dansens, rörelserna eller scenerna

Rum

 • Hur såg rummet ut? Var det en teater? En plats utomhus?
 • Var det en låtsas värld eller en verklig värld?
 • Fanns det ljus/strålkastare? Hur såg ljuset ut? Vad skapade det för stämning?
 • Vem sköter ljuset? Hur ändras det?
 • Vad var det för scenografi?

Tid

 • Var det en historia med en början och ett slut?
 • Kan man känna igen delar som kommer tillbaka?
 • Fanns det en tidsaspekt med i historien?

Avslutningsvis

Förhoppningen är att denna handledning hjälper er att fördjupa samtalen om dansföreställningen och kulturupplevelser i stort. Är det tydligt att eleverna blir sugna på fysiskt arbete, så rekommenderar vi att ni bokar en rörelseverkstad.

Har ni några frågor eller synpunkter på föreställning och/eller handledning, så är ni välkomna att höra av er till Avart Dans & Rörelse.

Lycka till och ha det så kul!

Måns Erlandson, konstnärlig ledare Avart Dans & Rörelse

Källor

Dansulenterna, Region Stockholm.

Samt tack till Cecilia Tzaou, kulturpedagog, för samarbete runt utformning av denna text.

Uppdaterad