Tre personer framför en skrivtavla fylld med anteckningar i ett klassrum.
Läraren Malin Larsson

Hitta rytmen, ett språkprojekt

Lektionsförslag i kreativt skrivande med utgångspunkt i att hitta rytmen i språket, inspiration av både författare och musiker.

Malin Larsson, förstelärare i svenska på Alviksskolan berättar om ett skriv- och bokprojektet med avstamp i Daniel och Hampus Möllers bok, "Du! Hitta rytmen".

Hitta rytmen

"Du! Hitta rytmen" är en bok om livets berg-och dalbana. Det är boken som handlar om DIG. Det är boken om hur man så lätt kan tappa rytmen och hur rytmen, när man minst anar det, kommer tillbaka. Bokprojektet utgick ifrån och hade bokens titel som ledstjärna och temat var tudelat. Dels låg vårt fokus på hur man hittar rytmen i språket, dels hur man hittar rytmen i livet. De båda delarna skulle eleverna sammanfläta i poesi, spoken Word.

Malins filmade introduktion till Hitta rytmen, YouTube

Spoken word

För att få in rytmen i själva skrivandet duschades eleverna i olika sätt att skriva och framföra spoken word. Vi analyserade även författarens sätt att skriva så att elevernas poesi skulle få känslan av breakdance, gospelkörer och lite Mike-Drops. Texterna eleverna skrev var uppbyggda på samma vis som bokens uppbyggnad. Besjäla veckodagarna, med andra ord ge veckodagarna mänskliga drag. Eleverna övade sig även på att få sina texter att låta som musik genom hur de skrev, rent tekniskt, och hur de skulle framföras så att de skulle låta som musik, muntligt. Vi lyssnade inte enbart till spoken word-artister utan även till rap för att inspireras av hur rappare skriver 16 rader och hur de leker med språket.

Skapa musik med ord

Författaren och skrivinstruktören Gary Provost fick eleverna att se hur man kan skapa rytm i det skrivande ordet. Den här meningen har sex ord. Här kommer fem ord till. Fem- och sexordsmeningar är bra, helt okej, men om man enbart skriver meningar med fem eller sex ord i blir det efter ett tag rätt så monotont och enformigt. Lyssna till vad som händer. Det skrivna ordet blir rätt trist. Ljudet blir till monotont surr. Ungefär som en skiva som hackar.

Örat kräver efter ett tag variation. Ögat kräver efter ett tag variation. Lyssna igen. Nu varierar jag meningarnas längd och helt plötsligt skapar jag musik med ord. Musik! Det är som om skrivandet sjunger. Som om meningarna från ingenstans får en rytm, en glad röst, en vacker ton och harmoni. Jag använder korta meningar. Jag använder meningar som är av medellängd. Ibland använder jag en betydligt längre mening som riktigt vibrerar av energi och som byggs upp med ett driv som accelererar, växer, spelar en trumvirvel och som till slut kolliderar med en annan mening. Kollisionen låter som ljudet av två cymbaler som slås ihop och som i kollisionen skriker: lyssna till den här texten, lyssna till de meningarna och lyssna till de här orden! De är viktiga! (Min översättning och fria tolkning ur "Skriv för livet").

Poetry slam i klassrummet

En del elever slammade poesi i grupp, andra enskilt. Vi fortsatte på tema rytm och musik. Eleverna fick skriva om sitt anthem, skriva poesi om sitt anthem, läsa poesin och spela sitt anthem samtidigt.

Boksamtal

Vi boksamtalade efter varje kapitel utifrån frågor som:

 • Är det viktigt att ha rytm i livet?
 • Vad gör man om man tappar rytmen?
 • Kan man lära sig något av att tappa rytmen?
 • Vad gör ni om ni ser att någon ni bryr er om som har tappat rytmen?
 • Vilket är ditt anthem? Och varför?
 • Vad har rytmer med livet att göra?
 • Vilken rytm är den viktigaste rytmen och varför?
 • Vilken rytm föredrar du och varför?
 • Vad säger rytmen till dig om du klappar med i otakt?
 • När kan en rytm tappa tålamodet med omvärlden och börja skrika?
 • När hamnade du i otakt senast och hur kom du sedan i takt?
 • Malin tror att alla tappar rytmen minst 20 gånger om dagen och att det är viktigt att lära sig att hitta tillbaka till sin takt och sitt anthem snabbt. Vad tror ni?

Kontakt via Twitter

Vi hade även kontakt med författaren via Twitter och eleverna twittrade delar av deras poesi till honom.

Workshops i rap och spoken word

På Kulan finns mer inspiration. Du hittar artister som ger föreställningar och håller workshops i spoken word och rap.

Uppdaterad