Elever i gymnasieålder håller en pinne med pekfingret och skrattar tillsammans.

Grupp- och individstärkande dramaövningar

Dramapedagogik som ett medel för att träna på kommunikation, koncentration och samspel. I sex korta filmer visar och förklarar läraren Jordi Almedia enkla övningar som kan utföras tillsammans med dina elever.

Dramaövningar i filmform

Övningarna introduceras av läraren Jordi Almedia, som arbetar som lärare i spanska och engelska. Jordi har under många år använt dramapedagogik i sin språkundervisning för att få eleverna att släppa loss och våga prata.

Jordi poängterar hur dramaövningar inte alltid behöver ha ett högre konstnärligt syfte. De kan exempelvis användas till att bryta ett tungt arbetsblock och få en paus med rörelse och skratt, för att därefter arbeta vidare med fördjupad koncentration.

Praktiska tips

Flera av övningarna förutsätter att du har en fri golvyta, men ett vanligt klassrum går bra. Ta gärna hjälp av eleverna att flytta stolar och bänkar. Möbleringen kan fungera som en uppvärmning inför övningarna.

Övningarna går att anpassas eller utvecklas så att de passar just din elevgrupp. Som undervisande lärare har du fördelar genom att du känner dina elever och strategiskt kan para ihop elever eller ge dem olika roller.

Övning 1: Räkna i cirkel

Syftet med denna övning är att eleverna får träna sin koncentrationsförmåga och att våga släppa kontrollen.

Instruktion:

 • Eleverna ska stå i en ring, hålla varandra i händerna och blunda.
 • Elevernas uppdrag är att räkna i numerisk ordning till den siffra som överensstämmer med gruppens storlek. Är de 17 i gruppen ska de räkna till 17.
 • Varje elev ska säga en siffra, de ska tala en i taget och får endast säga en siffra per runda.
 • De ska inte räkna i turordning utifrån hur de står i ringen.
 • Säger två elever samma siffra eller pratar samtidigt måste klassen börja om från 1.
 • Du som lärare startar räkningen genom att ge dem ett muntligt tecken som ”varsågoda”.

Utmaningen är att lyssna in varandra och fokusera för att klara att räkna hela vägen utan att prata i munnen på varandra. Höj svårighetsgraden genom att öka takten på räknandet.

Övning 2: Stick to communication

Syftet med övningen är att stärka elevernas kommunikation, närvaro och tillit.

Instruktion:

 • Dela in eleverna parvis. Det fungerar att arbeta tre och tre om ni är många.
 • Ge varje par en pinne. Jobbar eleverna i grupper om tre får de två pinnar.
 • Eleverna ska hålla pinnen mellan sig med hjälp av sina pekfingrar.
 • Elevernas uppdrag är att röra sig runt i rummet utan att tappa pinnen.
 • Eleverna håller ögonkontakt och kommunicerar genom att lyhört följa varandras rörelser och trycket på pinnen.

När eleverna blivit varma i kläderna, utmana dem gärna till alltmer avancerade rörelsemönster. Ett annat tips är att sätta på musik och se hur dess toner och rytmer påverkar rörelsemönstret.

Övning 3: Ditt liv på en minut

Syftet med övningen är att träna på sin närvaro och att lyssna aktivt.

Instruktion:

 • Dela in eleverna i par eller i grupper om 3 om ni är många i klassen.
 • Sätt en klocka på en minut.
 • En elev startar genom att berätta om sitt liv under minuten.
 • Pausa klockan.
 • Den eller de elever som lyssnade ska nu återberätta vad som sades.
 • Byt berättare.

Övning 4: Yes and...

Syftet med denna övning är att eleverna får träna på att lyssna och bejaka varandra genom improvisation.

Instruktion:

 • Para ihop eleverna i grupper om tre eller fyra.
 • En elev startar genom att rikta ett påstående mot en annan elev i gruppen. En valfri replik, till exempel: ”Vad fin din röda tröja är”.
 • Den andra eleven ska då inleda sitt svar med ”Ja och…”. Till exempel: ”Ja och jag valde den tröjan för att jag vet hur mycket du tycker om rött”.
 • Inga påståenden får följas upp med en fråga utan eleverna måste alltid svara med en positiv replik på den andres utsaga ”Ja och...”.

Utmaningen är att inte tänka för mycket utan att spinna vidare på det som först dyker upp i tankarna. Höj svårigheten genom att öka tempot på dialogerna eller genom att begränsa samtalsämnena, exempelvis ”Ni får inte kommentera det ni ser framför er, såsom varandras kläder”.

Övning 5: Ja leken

Syftet med denna övning är att eleverna ska våga bejaka sin kreativitet och sina impulser.

Instruktion:

 • Para ihop eleverna i grupper om tre eller fyra.
 • Utse en ledare för gruppen.
 • Ledare ska i sin tur välja en rörelse, gärna en stor och gärna med tillhörande ljud.
 • Ledaren visar rörelsen för gruppen och frågar: ”Ska vi göra så här?”.
 • Gruppen måste svara med ett stort muntligt: ”JA!”
 • Alla i gruppen imiterar därefter rörelsen.
 • Efter en stund väljer ledaren en ny rörelse och ställer återigen frågan: ”Ska vi göra så här?”. Gruppen svarar jakande och imiterar rörelsen och så fortsätter det.
 • Du som lärare instruerar med jämna mellanrum ”byt ledare”.
 • Grupperna ska då ordlöst byta ledare genom att någon i gruppen tar initiativ, påbörjar en ny rörelse och ställer återigen frågan ”Ska vi göra så här?”.

Uppmuntra eleverna när de blivit varma i kläderna att våga ta plats i rummet och att våga ”vara fula”. Ha som regel att inga rörelser ska vara vulgära eller skapa obehag hos någon i klassen.

Övning 6: Skapa en historia

Syftet med denna övning är att eleverna ska komma i gång och agera på ett kravlöst sätt genom improvisation.

Instruktion:

 • Be en elev ställa sig på en scen eller på en central plats i rummet.
 • Eleven ska forma händerna eller kroppen så att det ser ut som att den håller i någonting.
 • Be en annan elev gå upp och kommentera det fiktiva objektet som eleven håller i. Till exempel: ”Oj vilken stor och glänsande diamant”.
 • Eleven som håller i det fiktiva objektet svarar på den andres tilltal.
 • Låt de två eleverna utbyta 3–4 repliker. Obs! Eleverna får inte ställa frågor till varandra.
 • Be den första eleven gå av scenen och den elev som kommenterade får nu fortsätta och hålla i ett fiktivt objekt. En ny elev kommer upp på scenen och tar vid.

Uppdaterad