En kvinna står i ett klassrum bredvid en whiteboard med en bild av ett hus och texten
Melody Farshin berättar om sin bok Mizeria på ett författarbesök genom Läsning pågår.

För- och efterarbete av läsupplevelse

Samtal om böcker berikar läsningen. Det är spännande att höra hur andra uppfattat boken och vad de har reagerat på. Boksamtal är också ett sätt att synliggöra hur vi kan prata om vår läsupplevelse.

Diskussionsfrågor

Cirkulationsbiblioteket på Medioteket ger tips på frågor att diskutera vid ett boksamtal.

Innan du börjar läsa

 • Vad tycker du om framsidan?
 • Passar titel och bild ihop, tycker du?
 • Vem är författare?
 • Har du läst något annat av författaren?

Under läsningens gång

 • Vad tror du har hänt innan?
 • Vem är huvudperson?
 • Beskriv hur du tycker att huvudpersonen är med hjälp av exempel från texten.
 • Hur gammal är huvudpersonen? Hur vet du det? Hur tänker du då?
 • Välj en händelse från det du har läst och kommentera det. Välj något som du blev upprörd, glad, ledsen… över.
 • Välj en miljö från boken och beskriv den så noga som du kan. Skulle du vilja vara där? Varför/ Varför inte?
 • Berätta om en händelse som du tycker om i boken.
 • Berätta om en händelse från boken som du inte gillar.
 • Är det något som du inte förstår?
 • Vi låtsas att du är huvudpersonen: Vad hade du gjort annorlunda?
 • Känner du igen något från ditt eget liv? Har du sett något? Hört något?
 • Vilken tid på året utspelar sig berättelsen?
 • Under hur lång tid utspelar sig boken?
 • Vem av personerna i boken skulle du vilja vara? Varför?

Efter du har läst ut boken

 • Vad tycker du om slutet?
 • Hade ett annat slut varit möjligt? Vilket?
 • Vad tror du händer efter bokens slut?
 • Sammanfatta vad boken handlar om med fem ord.
 • På en skala mellan 1 och 5, där 5 är bäst. Vad ger du boken för poäng?

Konkreta lektionsupplägg för att arbete med boksamtal

På Cirkulationsbibliotekets blogg finns flera olika metoder för att arbeta med Aidan Chambers, Sokratisk läsning, arbeta med läsning hemma, sokratiska samtal och Silent books.

Cirkulationsbibliotekets samlingssida med tips på arbetsmetoder för boksamtal

Uppdaterad