En man sitter på en stol och ser på en kvinna mittemot som tittar ner i golvet.

Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.

Samtalsmodellen Prata scenkonst

"Den var väldigt konstig, dålig, jag fattade ingenting…" Är det kommentarer du fått i klassrummet efter att ni varit på en utställning eller tagit del av scenkonst som inte hör till elevernas vanliga kulturkonsumtion?

I en enkät av Regionteater Väst uppger majoriteten av de tillfrågade pedagogerna att det är svårt att hålla fördjupande samtal, att diskussion ofta hamnar i "föreställningen var bra eller dålig". Det finns modeller för att undvika att hamna i denna fälla. Anna Berg, dramaturg på Unga Dramaten, har tagit fram en modell som heter "Prata scenkonst". Den bygger på klassisk bildanalys och har inspirerats av bland annat "Teaterns tecken" av Sven Åke Heed och Riksteaterns föreläsning "En väv av tecken".

På Kolla Kultur 2019 föreläste Anna Berg om hur vi kan bearbeta en kulturupplevelse.
Anna Bergs föreläsning "Prata scenkonst" på Kolla Kultur, YouTube

Föreställningsanalys – tre regler

Föreställningssamtal är spännande att leda och att lyssna på. Känner eleven sig trygg med att upplevelsen ligger i betraktarens öga blir det garanterat många olika berättelser och reflektioner och när alla fått komma till tals har berättelsen vuxit och kulturupplevelsen fördjupats. Metoden bygger på tre regler:

 • Värdera inte.
 • Allt kan tolkas.
 • Utgå från dig själv.

Beskriva tecken i föreställningen

Om alla i gruppen börjar med en minnesrunda och berättar vilka tecken de upplevde kommer det med säkerhet fram många iakttagelser som tillsammans bidrar till en fördjupad upplevelse. Låt var och en tänka igenom tyst en stund och be sedan klassen försöka hitta så många svar på frågan som möjligt. Som lärare kan du hjälpa eleverna att komma igång.

Minnesrunda

 • När började och slutade föreställningen, tyckte du?
 • Vilka var beståndsdelarna? skådespelare, musiker, dansare, rörelse, röst, ljud, ljus, mask, kostym, scenografi, rekvisita, koreografi med mera.
 • Olika aspekter av tid? Tidsepok, kronologi, tidshopp? Temp och rytm?

Tolka föreställningen

 • Vad får det för betydelse här? Stämning, situation, betydelse, berättelse, tema, avsikt och intention.
 • Varför ser rummet ut just så där?
 • Varför rörde sig skådespelarna med det kroppsspråket/tempot?
 • Vad betydde färgen, musiken, scenografin?
 • Såg ni några tecken som hänger ihop, några som gjorde er förvirrade?
 • Hängde skådespelarnas kläder ihop med hur de uttryckte sig? Om inte, vad fick det för konsekvenser?

Fria associationer och reflektera

 • Vad betyder det för just mig? Igenkänning, ställningstagande, associationer, minnen, känslor och åsikter.
 • Med vilken känsla lämnade ni föreställningen?
 • Om ni var regissör, scenograf, koreograf, skulle ni ha ändrat på något?
 • Finns det någon moral, filosofisk fråga som genomsyrar föreställningen?
 • Kan det finnas något bakomliggande syfte med att sätta upp föreställningen?

Som samtalsledare

 • Glöm inte följdfrågorna som: Hur menar du då? Kan du ge exempel?

Uppdaterad