Ta del av Kulanpremien

Utvalda kulturaktiviteter i Kulans utbud har ett lägre pris tack vare Kulanpremien. Kulanpremien är samtidigt en kvalitetsstämpel som gör det lättare att hitta kulturaktiviteter med hög kvalitet.

Vem kan ta del av Kulanpremien?

Kulanpremien kan användas av både kommunala och fristående verksamheter i Stockholms stad:

 • förskola
 • pedagogisk omsorg (familjedaghem)
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasium
 • gymnasiesärskola


Kulanpremien gäller för kulturaktiviteter som

 • äger rum under dagtid på vardagar
 • vänder sig till barn i förskola och skola


Därför har bibliotek, fritidshem, fritidsklubbar, parklekar och öppna förskolor också möjlighet att ta del av Kulanpremien för att kunna erbjuda kulturaktiviteter.

Hur stor är Kulanpremien?

Med start i maj 2021 har Kulanpremien tillfälligt utökats. 

Generösare Kulanpremie ger lägre pris på kulturaktiviteter

I det ordinarie upplägget ger Kulanpremien 50 kr i rabatt per barn på ordinarie biljettpris eller 50 procent rabatt på kostnaden för bokning av aktivitet till skolan eller förskolan.  

Hur gör jag för att ta del av Kulanpremien?

Du hittar alla kulturaktiviteter som har Kulanpremien genom att klicka på Hitta kulturaktivitet och kryssa i rutan för Kulanpremien. För att ta del av Kulanpremien behöver du anmäla dig som användare.

Alla aktiviteter som har Kulanpremien

Kontakt om du saknar inloggningsuppgifter

Gör så här när du har valt en kulturaktivitet:

1. Boka kulturaktiviteten

Kontakta kulturaktören för att göra din bokning.

2. Ta del av Kulanpremien

 1. Gå in på den aktuella kulturaktivitetens sida på Kulan.
 2. Klicka på ”Ta del av Kulanpremien” för att registrera din bokning.
 3. Öppna formuläret med din mejladress och koden du fick när du anmälde dig som användare.
 4. En bekräftelse skickas till dig när registreringen är klar.

Hur betalar jag?

Kulturaktören skickar en faktura till dig efter genomförd aktivitet. Kulturaktören har gjort avdrag för Kulanpremien. Du betalar ett rabatterat pris tack vare Kulanpremien.

Tänk på att Kulanpremien endast gäller för de barn som är närvarande. Det betyder att kulturaktören har rätt att fakturera dig för bokade biljetter som inte nyttjats.

Vilka aktiviteter har Kulanpremien?

Utbudet med Kulanpremien består av utvalda kulturaktiviteter av hög kvalitet. Det finns aktiviteter för olika målgrupper, inom olika kulturformer och med olika teman. Med kvalitet menar vi både konstnärlig kvalitet och kulturaktörens arbete med att möta barn i förskola och skola.  

Kulanpremien ges till aktiviteter av kulturaktörer som tillhör det fria kulturlivet. Merparten av aktiviteterna erbjuds av aktörer som har stöd från Stockholms stad.   

Det fria kulturlivet är professionella kulturaktörer som verkar på egna villkor utan statlig, regional eller kommunal huvudman.

Alla aktiviteter som har Kulanpremien

Behöver du hjälp?

Kontakta kulan@edu.stockholm.se

Uppdaterad