Fotografi från AI-utställning på Tekniska museet.
© Anna Gerdén/Tekniska museet

The Cell: Konstvisning och workshop

Erbjuds från  till 

Utforska provokativ, nyskapande konst och existentiella frågor i The Cell, Tekniska museets filial i Hagastaden.

I det här ämnesöverskridande skolprogrammet reflekterar vi över livets stora frågor, så som liv och död; kroppen och själen.

Vi erbjuder ett unikt skolprogram inom Skapande skola för högstadiet, där life science och konst möts. Skolprogrammet innehåller en guidad visning av The Cells konstutställning och en workshop med konstpedagog i laboratoriet. Allt innehåll är utformat av en professionell kulturaktör inom sitt konstområde.

En interaktiv resa genom existensens värld

I den interaktiva visningen får eleverna svara på frågor och tänka högt tillsammans med guiden medan de utforskar provokativ och nyskapande konst. Tankarna från utställningen tas med in i det specialinredda laboratoriet, där de experimenterar med både biomedicinsk utrustning och konstens uttryckssätt. Konstpedagogen vägleder eleverna genom existentiella frågor på ett lättsamt, humoristiskt och filosofiskt sätt med konstnärliga metoder. Genom att läsa av hjärnans signaler till musklerna med elektroder (så kallad EMG) kan vi styra en annan persons arm. Men vi kan också använda den elektriska signalen till att skapa ljud och visuella bilder i datorn. På så sätt undersöker vi frågor kring kroppen och var ursprunget till jaget och kreativitet kommer ifrån. Musklernas rörelse sker utan att det känns som att vi behöver tänka, men impulsen kommer likväl från hjärnan. Resultatet i workshopen blir konstnärliga verk i ljud och bild genom rörelse. 

Det ämnesöverskridande tillvägagångssättet är utformat för att inspirera alla, från de redan naturvetenskapligt och estetiskt intresserade, till de som kanske inte ser en framtid som läkare, forskare eller konstnärer framför sig.

Läs mer om programmet på vår hemsida eller kontakta oss för mer information!

Pris för aktivitet:

Interaktiv visning och workshop för helklass: 3500 kronor.

Pris och praktisk information

Pris per barn/elev
Ordinarie pris 0 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
32 st
Adress:
The Cell i Forskaren på Hagaplan 1, 11368 Stockholm.
Tillgänglighet i lokalen:
Lokalen är tillgänglighetsanpassad för rullstol.
Bra att veta om aktiviteten:
Konstutställningen tar upp frågor kring liv och död med filmer och installationer. Eleverna besöker utställningen med utbildad pedagog som guidar genom upplevelsen och kan svara på frågor ifall något upplevs störande.

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.