Två papper där det på ena står Bildmanus. Vi ser hur en person ritar bilder på bildmanuset. På det andra pappret ligger flera pennor utspridda.
© Stockholms filmfestival

Mobila filmverkstaden

Erbjuds från  till 

Tre filmpedagoger från Stockholms filmfestival besöker din klass och hjälper eleverna att skapa egna kortfilmer i minde grupper med hjälp av iPads och appen CapCut

Hur ser en verkstadsdag ut?

Under en skoldag besöker våra filmpedagoger en skolklass. Skolklassen delas in i mindre grupper (Åk F-2: 3 grupper, Åk 4-9: 6 grupper)

Med stöd av filmpedagogerna, och en iPad, utvecklar sedan grupperna egna filmidéer. Sedan får de på egen hand filma det dom planerat, medan filmpedagogerna och ansvarig lärare cirkulerar och ger stöd. I slutet av dagen får grupperna redigera materialet i appen CapCut till en kortfilm på ca 1 minut. Kortfilmerna visas sedan i helklass vid dagens slut.

Syftet med de Mobila filmverkstäderna är att låta barn och unga öva på ett eget visuellt berättande med filmen som verktyg. Att genom ett "learning-by-doing" koncept låta eleverna arbeta självständigt i egna grupper under workshoppen, där de ges rum att lära sig genom att våga prova själva fast med stöd från både närvarande lärare och filmpedagoger.

Den Mobila filmverkstaden är på så sätt en kreativ plattform för eleverna att våga undersöka, och det är därför inte fokus på en kvalitativ slutprodukt utan istället ett processbaserat fokus där vi hoppas kunna väcka fantasin och inspirera fler barn och unga till ett eget filmskapande på fritiden.

I slutet av dagen överraskar filmpedagogerna eleverna med valet att delta med sina filmer i vår kortfilmstävling 1 minut film. De bidrag som går vidare och vinner i sin ålderskategori får se sin film på en riktig biograf under en prisceremoni som sker under Juniorfestivalen. Godkännandeblanketter för deltagande i 1 minut film finner du längre ner.

 

Stockholms filmfestival står för:

  • Filmpedagoger
  • Teknisk utrustning: 6 st iPads, laddare, adaptrar och dator för filmvisning
  • Praktiskt underlag: bildmanus och bildmanus-mallar 

 

Skolan står för:

  • 3 st bokade klassrum (eller annan lokal) som eleverna kan arbeta i under dagen
  • Närvarande lärare som medverkar under hela dagen
  • Tillgång till internet 

 

OBS! Det går jättebra för skolan att använda sina egna iPads under filmverkstaden, förutsatt att appen CapCut installeras innan verkstadsdagen.

Extramaterial för Mobila filmverkstaden (1)

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
Ordinarie pris 9 500 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
30 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.
Bra att veta om aktiviteten:
Lärare måste medverka under hela filmverkstaden 3 rum behöver finnas bokade på skolan Tillgång till internet och eventuellt nycklar till berörda rum

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.