Barn som dansar på en lekplats
© Cyntia Botello

Lekplatser och Minnen

 • 120 minuter
 • Från årskurs 3 till årskurs 6
 • Dans

Erbjuds från  till 

Berättande genom Dans och Rörelse. Eleverna kommer att utforska och uttrycka minnen och upplevelser från lekplatser genom dans och rörelse.

I aktiviteten barnen kommer att skapa egna upplevelser, minnen och kroppsliga erfarenheter utifrån lekplatsen. Aktiviteter som att gräva, klättra, hoppa och leka kommer att återsplega och utgör en viktig del av deras lekfulla utforskning. Baserat på dessa erfarenheter kommer barnen att utveckla sina egna dansrörelser.

Teknik/Metod/Material:

 • Berättande genom Rörelse: Användning av kroppen för att återskapa och berätta historier.
 • Improvisation och Koreografi: Skapa danssekvenser baserade på personliga minnen och erfarenheter.
 • Skapande med Rekvisita: Användning av en lekplats.

Syfte och Mål:

 • Uttrycksfullhet: Att uppmuntra eleverna att uttrycka sina känslor och minnen genom rörelser.
 • Kreativitet och Samarbete: Att inspirera till skapande och samarbete genom grupparbete och gemensamma presentationer.
 • Självreflektion: Att reflektera över egna erfarenheter och minnen och omvandla dem till ett konstnärligt uttryck.

Anpassningsbarhet:

 • Möjlighet att anpassa programmet efter åldersgrupp, tidsbegränsningar eller specifika pedagogiska mål.
 • Jag tar gärna emot feedback och förslag från lärare och elever för att säkerställa att programmet möter skolans behov och elevernas intressen.
 • Aktiviteten ger eleverna möjlighet att utforska dans och rörelse som ett medel för personligt uttryck och berättande, samtidigt som de lär sig värdefulla färdigheter och samarbete.

 

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.