Människor som väntar utanför Welds entré
© Weld

Weld

Weld är en plattform för dans och konst i Stockholm. Vid sidan av vår ordinarie verksamhet producerar vi också barnföreställningar inom Kids@Weld.

Weld är en plattform för experimentella processer och kunskapsproduktion. Verksamhetens mål är att vara undersökande, kritisk och experimentell.

Plattformen verkar främst för att fördjupa, utveckla och stärka konstformen och begreppet dans. Weld arbetar för nationella, internationella utbyten och samarbeten.

Weld skapar  årligen en rad föreställningar, utställningar, projektpresentationer och föreläsningar och riktar sig till såväl professionella som en intresserad allmänhet.

Weld stöds av Kulturrådet, Stockholms stad och Region Stockholm.