Logotyp Unga Klara
© Unga Klara

Unga Klara

Unga Klara grundades 1975 av Suzanne Osten. Konstnärliga ledare är Gustav Deinoff och Farnaz Arbabi.

Sedan sommaren 2009 är Unga Klara en självständig enhet, och inte längre en del av Stockholms Stadsteater. Unga Klara är idag en ideell förening och ett aktiebolag, som av regeringen utsetts till viss aktör. Verksamheten finansieras via anslag från stiftelser, fonder och andra enskilda och allmänna finansiärer. Unga Klaras vänner är en ideell förening som är ensam ägare till Unga Klara AB, som driver teaterverksamheten. Vi vill utmana den konstnärliga utvecklingen av teater med barnperspektiv, nationellt och internationellt samt ge alla barn teater av hög kvalitet. Vi vill vara ledande i Sverige och världen för att framtidens teater ska ta barn och unga på allvar. Vi fortsätter driva den dialog med samhälle och publik i den konstnärliga processen som sedan 1975 varit Unga Klaras signum. Vi driver utvecklingen av den konstnärliga forskningen inom teater och arbetar för ett barn- och maktperspektiv i utbildningar och forskning inom scenkonstområdet på universitet och högskolor. Vi vill vara en dialogpartner för alla med makt över barns och ungas villkor. Gör Unga Klara till en nationalscen med blicken inställd på framtidens barn.

Skapande skola med Unga Klara

Unga Klara erbjuder Skrivande, Skådespeleri, Musikskapande, Mask, Filmskapande, Scenografi

Professioner inom gruppen
Pedagog, skådespelare, scenograf, låtskrivare, regissör 

Spetskompetens
Framtagande av elevföreställningar som musik, teater, dans och film.

Exempel på upplägg
Workshop 1 (För pedagoger)
Tematik, lärarmaterial och presentation. Hur kan pedagogerna arbeta vidare? Övningar och samtal.

Workshop 2 (För målgruppen)
Improvisation & koncentration, gestaltning och utforma egen utmaning. Vad vill klassen utforska, lära sig?

Workshop 3 (För målgruppen)
Vi arbetar på olika sätt inför föreställningen. Här kan skolan välja ett tillval som fördjupning: Öppen Scen (teatergestaltning), skrivarkurs (textgestaltning) eller musik, dans & rörelse.

Teaterföreställning
Skolan väljer vilken föreställning ni vill se.

Workshop 4 (För målgruppen)
Vi samtalar kring föreställningen, gör teaterövningar knutna till vad vi sett. Vi summerar samt ger en ny utmaning till klassen att arbeta vidare med.

I en workshopserie, vars omfattning vi planerar gemensamt, ges eleverna möjlighet att genom olika estetiska uttrycksätt prova att själva skapa och därigenom öka sin egen och gruppens självkänsla. Genom samarbete och gruppstärkande övningar får gruppen och individen möjlighet att  utforska och hitta sitt uttryck, och genom det våga höras och våga bli lyssnad på.

Unga Klara är flexibla och skräddarsyr gärna Skapande skola projekt i samarbete med skolorna. Planeringen av Skapande skola med Unga Klara sker i samråd med skolan.

Referenser och goda exempel
"STORT TACK igen för en mycket lyckad dag!"
Britt- Mari Gahm, musiklärare på Svedenskolan i Bergshamra

"Tack ännu en gång för en givande och rolig eftermiddag."
Ilkay Eken, klasslärare på Vendelsömalmsskolan i Haninge